Fel rubrik på viktig artikel

Att lyfta fram en ”spricka i Miljöpartiet” i en artikel om problemet att ett demokratistöd delas ut till antidemokratiska krafter är inte att ta frågan på tillräckligt stort allvar. Miljöpartiet är det enda parti som under lång tid pekat på orimligheten att presstöd delas ut till tidningar som inte lever upp till grundlagens skrivningar om alla människors lika värde. Finns en spricka är den således mellan MP och övriga partier, och om problemet inte åtgärdas är felet knappast MPs, utan övriga partiers.

Presstöd och yttrandefrihet är olika saker. Bara för att du har rätt att uttrycka en åsikt innebär det inte en rätt att få betalt för att uttrycka den åsikten. Grundlagen slår fast att all offentlig verksamhet ska utgå från principen om alla människors lika värde. Staten kan inte då bevilja bidrag till organisationer som öppet och systematiskt inte står bakom denna princip. Med dagens presstödsregler är problemet förvisso allvarligt men samtidigt begränsat, eftersom möjligheten att få 1500 prenumeranter till en tidning sätter en spärr, vilket väl enbart Nya Tider lyckad med idag. Men om medieutredningens övriga förslag genomförs, dvs att ett mediestöd införs som delas ut oavsett vilken publiceringsform som utnyttjas för redaktionellt arbete och oavsett om några prenumeranter finns, är det ännu viktigare med en begränsning så att inte bidraget går till att göda antidemokratiska krafter.

Bäst på matte i riksdagen

Har varit bra dagar i Almedalen för min del, och extra skoj att idag utses till bäst på matte i riksdagen av Mattecentrum och NCC.  Matte är ofta det första ämne elever tappar lärandelust inför. Väldigt viktigt att då möta varje elev utifrån dennes egna förutsättningar, så att ingen behöver tappa självförtroendet inför matematiken. Intressant att då få höra om mattecentrums viktiga arbete.

Viktigt steg för att fasa bort giftiga kemikalier tas idag

Från och med idag ger den nya kemikalieskatten på vissa miljögifter i elektronik effekt på prislappen i butiken. Skatten är ett viktigt steg i Miljöpartiets arbete för att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors vardagsmiljö. Med högre pris på de telefoner, datorer etcetera som innehåller miljö- och hälsovådliga ämnen, ges ekonomiska incitament för producenterna att utesluta dessa för att vinna prismässiga konkurrensfördelar. Skriver mer om saken i UNT.

 

Almedalsdebatter

Almedalen innebär för min del en lång rad möten med företrädare för olika organisationer, verksamheter och företag. Men också några offentliga tillställningar och debatter. Välkommen att besöka dessa!

5/7 10.30-10.50 Offentligt samtal med Learnox : Hur får vi tillbaka hemmasittare till skolan och samhället?

12:00-12:45. Fotboll i parasportförbundets regi, Visbys botaniska trädgård vid Paviljongplan.

15.00-16.00 Transportpolitiskt seminarium Laglöst kulturarv 2.0, Holmen, H600, vid järnvägsvagnen.

6/7 17.00-18.30 Passion, pengar eller fåfänga – Vad styr företagens miljarder till konsten? Debatt vid Ann Wolffs ateljé, Björkvägen 2 B.

8/7 14:00-14.30 Riksdagsförvaltningens deltagande i Almedalen, Hamnplan (nr 221) Jag berättar om mitt dagliga arbete i demokratins tjänst, hur arbetsveckan i riksdagen och i valkretsen ser ut, vägen från utredning till riksdagsbeslut mm.

Trippelnytta

Har under förmiddagen varit på studiebesök tillsammans med Jenny Lundström för att se ett projekt Skogsstyrelsen driver, där man tar hjälp av nyanlända och långtidsarbetslösa för att inventera skyddsvärda träd. Tre nyttor i ett. Naturvård, integration och en möjlighet för långtidsarbetslösa att komma tillbaka i arbete. Den tredje delen fanns inte med från början, men har varit ett stort tillskott för att skapa bättre balans mellan svensktalande och de som behöver lära sig svenska. Egentligen en självklarhet, för att kunna driva integrationsprojekt måste svenska vara naturligt samtalsspråk.

Ny valrörelse påbörjad

Detta har onekligen varit den mest intensiva mandatperiod jag varit politiskt engagerad. Känns som vi just kommit igång efter att ha formerat regeringssamarbetet efter valet 2014, så kommer en förfrågan om nominering inför nästa vals riksdagslista från valberedningen… Har idag lämnat in till valberedningen att jag kandiderar för ytterligare en mandatperiod i riksdagen. I höst ska MP Uppsalas medlemmar säga sitt i ett provval.