Nya mediestödet en väg till breddad ägarspridning av lokalpress

Deltog idag på seminarium för att kommentera Sverker Lindströms rapport om ägarsituationen inom dagspressen. De senaste åren har ägarkoncentrationen stärkts mer och mer. Förhoppningen är att nya mediestödet kan vända utvecklingen. Läs mer här.

 

Annonser

Vårbudget som ger hopp

Den rödgröna regeringen lägger idag mandatperiodens sista budget, den så kallade vårändringsbudgeten, där vissa kompletteringar föreslås till det budgetbeslut riksdagen fattade i december.

Vi kan samtidigt sammanfatta resultatet av Miljöpartiets första mandatperiod i regering. Och nej, det blev inte den katastrof för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad som vissa varnade för. Tvärt om är Sverige i många viktiga delar ett långt mycket mer välmående land 2018 än hur det såg ut när den rödgröna regeringen tillträdde.

Antalet personer som har arbete har ökat kraftigt, och vi har samtidigt den lägsta andelen personer i behov av ekonomiskt stöd sedan 1981. En stor del av de nya jobben har skapats inom välfärdssektorn. Och det handlar inte bara om att befolkningen växer. Vi har under mandatperioden gått från 128 till 135 helårsanställningar inom välfärdssektorn per 1000 invånare.

Ett resultat av den ekonomiskt gynnsamma utvecklingen är att vi under mandatperioden i snabb takt har kunnat betala av Sveriges skulder, och är nu nere på den lägsta statsskulden sedan 1977, från ca 35 procent av BNP 2014 till ca 25 procent i år.

Men miljön och klimatet då, det som i slutänden trots allt är viktigast? Även här går utvecklingen i Sverige nu åt rätt håll, med utsläppsminskningar i sektor efter sektor. Men tyvärr allt för långsamt. Samtidigt vet vi att klimatet inte kan vänta. Det måste till ytterligare åtgärder nu, och i vårändringsbudgeten tar vi därför fortsatta steg mot ett fossilfritt Sverige.

Intresset för att installera solceller ökar stadigt. Vi stärker därför anslaget med ytterligare 150 miljoner kronor, dvs totalt över en miljard kronor under 2018, så att både privatpersoner och företag ska kunna installera solceller på sina tak. Det innebär att stödet till solceller nästan 20-dubblats under mandatperioden. Vi utökar samtidigt elfordonspremien till att också gälla eldrivna utombordsmotorer för båtar. Och vi mer än fyrdubblar stödet till svensk biogas i år, så att produktionen av biogas ska kunna möta intresset.

Men vad spelar det för roll att vi tar krafttag för att minska utsläppen i Sverige, med målsättningen att 2045 vara helt klimatneutrala, när utsläppen i andra länder ökar? Det spelar all roll, eftersom minskade utsläpp i Sverige ger ringar på vattnet i takt med att omställningen i Sverige bidrar till att ge hopp i världen. För det som är möjligt i Sverige är förstås också möjligt i andra länder. Vårändringsbudgetens kanske viktigaste resultat är därför att Sverige fortsätter att väcka hopp i vår omvärld, och inspirera till fortsatta ansträngningar för att lösa klimatfrågan globalt!

Böneutrop en del av äldrepolitiken?

Tvära kast mellan olika teman och målgrupper i debatter nu, valrörelsen är onekligen igång. På förmiddagen arrangerade UPS i Uppsala debatt om äldrefrågor. Åldersdiskriminering, äldreomsorg, pensioner, fritidsförutsättningar var de teman jag pratade kring. När det så var dags för frågor från publiken kom en irriterad kommentar att ingen i panelen lyft frågan om böneutrop. Nå, vi var tillsagda att fokusera på äldrepolitik, i Uppsala förekommer det inte några böneutrop. Människors prioriteringar skiljer sig onekligen stort…

Starkt kommunprogram kräver fortsatt rödgrön regering

Idag presenterade Rickard Malmström, Linda Eskilsson och jag MPs kommunprogram i Uppsala. Ett starkt kommunprogram, men för att genomföra det räcker det inte med MP i fortsatt kommunmajoritet, men också fortsatt rödgrön regering, med tanke på den stora skillnaden i ambitionsnivå vad gäller statens bidrag till kommunerna mellan regeringen och allianspartierna. Läs mer i UNT.

Instrumentell kultursyn?

Moderaterna i riksdagen bjuder in till seminarium med Lasse Åberg på temat ”Hur ska vi hitta nya och andra sätt att entusiasmera och engagera fler i klimatfrågan? Varför inte ta hjälp av artister och kulturarbetare som i sin yrkesutövning just gestaltar, berör och inspirerar?”

Mycket bra initiativ. Hade MP gjort samma sak hade vi mötts av massiv kritik om att vi utnyttjar kultur för instrumentella syften. Så fint att andra kan göra det vi inte får.