Grundlagsskydd åt Public service oberoende?

Att det inte är en akademisk fråga huruvida politisk styrning av Public service kan aktualiseras i Sverige på det sätt den gjort i Polen stod klart vid dagens möte med den politiska referensgruppen för medieutredningen. Sverigedemokraternas representant anförde att hon såg ogillande på att SVT rekryterat personer med bakgrund i de politiskt färgade tidningarna UNT och Aftonbladet, såväl som på val av julvärd och nyårstalare och ville ha karensperiod för innan en person med ”politisk bakgrund” kan rekryteras till Public service. När är det ju politisk färg på den absoluta majoriteten av våra dagstidningar, så möjligheten att rekrytera skulle genast begränsas till antingen nybakade journalister eller att personer går mellan SR och SVT – vilket förstås om det genomfördes skulle göra det väldigt svårt att få in nya erfarenheter. Vaccin mot att en regering snabbt tar makten över Public service och omvandlar SVT och SR till politiska propagandakanaler har efterfrågats. Det mest effektiva vaccinet vore väl att ge grundlagsskydd åt Public service oberoende, för att tillförsäkra att det i alla fall måste vara ett val emellan innan en regering kan omstöpa oberoende Public service till statskontrollerad media.

Annonser

Författare: Niclas Malmberg

Fd riksdagsledamot (MP)