Enigt KU om att inte gå vidare med DAB-radio nu

Så sent som i mars 2015 fanns ett nästan helt kompakt politiskt stöd för att gå vidare med DAB-radio. Vid Resumes utfrågning av partierna då var det bara Miljöpartiet som ifrågasatte en avveckling av FM till förmån för DAB. När KU igår tog ställning för regeringens skrivelse med anledning av riksrevisionens granskning av DAB-frågan var omsvägningen total: inget parti förordar nu en övergång till DAB. Det är i och för sig inte så konstigt, det är ju inte egentligen en fråga där partiernas olika värderingar fäller något större avgörande. Val av teknik för broadcast är i grunden en rent teknisk-ekonomisk fråga.

Det var däremot väldigt framsynt av regeringen att, även om skrivelsen till riksdagen är motiverad av riksrevisionens granskning, också referera remissutfallet av den av den förra regeringen tillsatta DAB-utredningen. Remissutfallet visade att det kvarstod så många frågor att alternativet att gå vidare i enlighet med utredningens föreslagna tidsplan inte bar möjligt. De alternativ som kvarstod var att antingen gå vidare med ytterligare utredning eller att lägga frågan på is. Inte minst mot bakgrund av att Norge går över till DAB 2017 föreföll det senare alternativet att föredra. Om några år kan vi enkelt utvärdera utfallet i Norge, både sett till vad det inneburit ekonomiskt och sett till hur stor andel av hushållen som valt att köpa DAB-mottagare. Att investera i en ny infrastruktur som hushållen i slutänden vänder ryggen är ju föga meningsfullt.

Digital teknik har många fördelar framför analog. Men räckvidd är inte en av dem. Även om den analoga signalen får allt sämre ljudkvalitet när avståndet ökar kan ett budskap ändå uppfattas ända tills dess brusnivån blir väldigt omfattande. Den digitala signalen klipper däremot tvärt, från god ljudkvalitet till ingen signal alls. Den som både haft en repig LP-skiva och en repig CD inser skillnaden enkelt. LPn knastrar, men är lyssningsbar. CDn går inte att spela över huvud taget. Orsaken till att begränsningen i räckvidd är ett problem är att radion inte bara ska nå hushållen, utan hela landet, även otillgängliga områden i skärgården eller fjällen, för att kunna få ut viktiga meddelanden.

På onsdag debatteras KUs betänkande i kammaren. Men det är förstås inte mycket till debatt när alla partier är eniga om att inte gå vidare med DAB. Såväl privatradion som SR tycks också ha skrinlagd alla planer. Privatradion lyfter nu att vad man istället behöver är rikstäckande kanaler på FM, och SR lyfter att vad man istället behöver är reell möjlighet att utveckla webben genom att få möjlighet att inom ramen för sändningstillståndet även räkna det material som enbart tillgängliggörs på nätet.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: