Sveriges mottagningskapacitet ökar

En studiebesöksintensiv dag. Studiebesök på socialförvaltningen i Uppsala, följt av dito i Knivsta och till sist Academicum, som arbetar med att ge nyanlända med akademisk bakgrund en väg in till arbete inom egna kompetensområdet. Mycket positivt som händer nu som syftar till att öka Sveriges mottagningskapacitet, inte minst går det allt snabbare att få matchning så att nyanlända akademiker får jobb, mycket tack vare en förändrad attityd hos företagen, enligt Academicum. Angående ensamkommande flyktingbarnen spretar beskeden mer, Knivsta – som tagit emot 150 procent av den uträknade kvoten – skulle gärna ta emot fler, men har å andra sidan placerat många av de ”egna” barnen i familjehem i Uppsala, medan hela 800 av ca 1550 ensamkommande flyktingbarn bosatta i Uppsala egentligen har placering i annan kommun. Flera svåra avvägningar framöver. Är det bäst att som nu sprida ansvaret mellan kommunerna eller är det bättre att utgå från barnens egna önskemål om bostadsort? Men att mottagningskapaciteten ökar är det viktigaste, så att den tillfälliga lagen kan bli två snarare än tre år.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: