Bidrag beviljade till musik- och kulturskolorna – men oviss framtid

Kulturrådet har nu fördelat vårt nya statliga stöd till den kommunala musik- och kulturskolan. 178 kommuner delar på stödet, hela listan finns här. Dagen till ära fick kulturutskottet en dragning av kulturskoleutredningen. I mina ögon har utredaren hamnat helt rätt med förslaget att först pröva att stärka de stödjande funktionerna, men ha lagstiftning i beredskap om vi inte på den mjuka vägen lyckas ge barn och ungdomar tillgång till musik- och kulturskola oavsett uppväxtkommun. Det jag inte tycker att utredningen riktigt svarar på är frågan hur vi säkerställer återväxten till de klassiska orkesterinstrumenten. Ökat engagemang från våra orkestrar att intressera ungdomar för orkestermusik är förstås nödvändigt – men är det tillräckligt? Förmodligen en fråga som måste hanteras vidare. Men den stora frågan nu är om det ens finns politisk majoritet i riksdagen för att gå vidare med utredningens förslag; tyvärr är prognosen inte så god.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: