KU-anmälan av Billström

Lämnar nu in min första KU-anmälan, med anledning av tidigare migrationsminister Tobias Billströms uttalande gällande de som arbetat som tolkar i samband med Sveriges militära insats i Afghanistan.

I juli 2012 begärde 24 personer som arbetat som tolkar i samband med Sveriges militära insats i Afghanistan asyl i Sverige. Detta då de var rädda för att bli utsatta för repressalier från talibanernas sida den dagen de svenska styrkorna lämnade landet. Dåvarande Migrationsministern, Tobias Billström, uttalade sig i frågan i media: ”Jag tycker att det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det”. Med detta uttalande riskerar Tobias Billström ha föregått den kommande myndighetsprövningen.

Formellt fick Försvarsmakten och Migrationsverket regeringens uppdrag att hitta en lösning ett år senare, i juli 2013. Lösningen blev att Försvarsmakten skulle inventera skyddsbehovet hos tolkarna, och därefter låta de med skyddsbehov flytta till ett annat land och registreras som flyktingar hos UNHCR. Sverige skulle sedan kunna ta hit dem som kvotflyktingar. Inventeringen av skyddsbehovet stod klar i december 2013, varpå Migrationsministern meddelande på sin Facebooksida att problemet var löst. Att hela problemet var löst visade sig dock inte stämma. I juli 2014 stod klart att 21 tolkar, två vakter samt deras familjer förvisso kommit till Sverige – men att det fanns tolkar kvar i Afghanistan. Fortfarande, hösten 2016, finns ett 20-tal tolkar kvar i Afghanistan eller i exil som kan visa att de har tjänstgjort för den svenska försvarsmakten.

I ett mail avsänt 2012-07-24 kl. 13:18 från Migrationsverkets rättschef Lennart Kostalainen till Henrik Landerholm på UD, anger Kostalainen att användningen av två av de identifierade alternativen i utlänningslagstiftningen skulle förutsätta att regeringen fattar beslut eller ger klarsignal. Regeringen styr myndigheterna i deras allmänna verksamhet, men inte när det gäller hur myndigheterna ska besluta i enstaka ärenden. Ändå konstaterade Migrationsverkets rättschef att man inte kunde göra något utan regeringens stöd. Har ministern gett order om hur myndigheterna ska hantera tolkarnas ansökan är detta att beteckna som ministerstyre, vilket föranleder behov av vidare KU-granskning.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: