Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Har idag för första gången varit tjänstgörande i konstitutionsutskottet; och dagen till ära behandlades bland annat ett ärende Miljöpartiet drivit under lång tid: att bredda meddelarskyddet till att också gälla privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Meddelarskyddet, dvs att du som offentligt anställd garanteras fullständig anonymitet om du till en nyhetsredaktion lämnar information om exempelvis brister i den verksamhet du arbetar inom, är en mycket viktig princip. Skyddet är starkt – det råder till och med förbud mot att efterfråga vilka källor en journalist har fått sin information ifrån.

Men Sveriges offentligt finansierade verksamhet ser inte ut som den gjorde en gång i tiden, med allt från privata skolor till privata aktörer inom vårdsektorn. Meddelarskyddet har därför kommit att träffa färre. Även om det kan finnas skäl till att ha privata utförare, finns inget skäl till att meddelarskyddet ska begränsas till den verksamhet som är i kommunernas egen regi. Det är därför en välkommen lagändring som Miljöpartiet och regeringen nu ser ut att kunna samla majoritet för i riksdagen. Från 1/7 är det rimligt att ha den nya lagen på plats, om den fortsatta utskottsbehandlingen går som den ska.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: