Skatteavdrag för tidningsprenumerationer

De politiska diskussionerna kring hur ett nytt mediestöd kan utformas går vidare. Ett nytt förslag som bollats in är att istället för – eller tillsammans med – statsbidrag till nyhetsredaktioner, införa skatteavdrag för tidningsprenumerationer. Fördelen är att under rådande omständigheter, där dagspressens annonsbortfall kompenserats med höjda prenumerationsavgifter, skulle den negativa spiralen där allt fler väljer bort sin dagstidning kunna brytas eller dämpas. Nackdelen är att det tämligen ensidigt gynnar befintliga dagstidningar och lämnar litet utrymme till nya initiativ att växa. Vad tycker du; är det ett förslag att titta närmare på eller inte?

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: