Idag klubbas möjligheten för familjer att se fler filmer tillsammans

Har just debatterat filmpolitik i kammaren, i eftermiddag tar vi beslut – där samtliga partier utom Kristdemokraterna står bakom en politik som innebär att fler filmer blir tillgängliga på bio för barn och ungdomar upp till 15 år.

Från den 1:a mars försvinner den avgift som hittills tagits ut för att få film åldersgranskad. Problemet har varit att avgiften gjort att vissa barnfilmer inte visats alls på bio, eftersom distributörerna bedömt att avgiften inte stått i proportion till biljettintäkterna, och därför ibland valt att inte lämna in filmen för granskning. Med ändringen blir det alltså ett större filmutbud på bio för barn och ungdomar under 15 år!

Men det är inte den enda förändringen som genomförs i och med kulturutskottets betänkande. Vi utvidgar också den så kallade ledsagarregeln som redan finns för de lägre åldersgränserna till att också gälla 15-årsgränsen. Förändringen innebär alltså att ett barn mellan 11 och 15 år ges möjlighet att se en film med 15-årsgräns om det görs tillsammans med en vuxen. Även detta möjliggör ett större filmutbud för barn och ungdomar mellan 11 och 15 år. Att hitta kulturaktiviteter som passar för föräldrar och barn i de lägre tonåren att ta del av gemensamt är inte helt enkelt. Med regeringens förslag förbättrar vi familjers möjlighet till gemensamma kulturupplevelser.

Hela debatten finns här.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: