Moderaternas invit till SD i kulturutskottet skrämmer

Skriver i Arbetarbladet om den avgrund som öppnar sig nu när Moderaterna säger sig vilja göra upp med SD i kulturutskottet. En fråga att fundera över är om regeringen kan fortsätta förhandla med M i kulturfrågor nu, eller om det är bättre att köra förhandlingar enbart med L och C?

Vad vi måste lära av historien är att det första som fascister tar kontroll över är kulturen. Bland de riksdagsmotioner från SD som kulturutskottet ska hantera under våren finns bland annat ett förslag som om det gick igenom skulle medföra passkontroller på bibliotek.

Sverigedemokraterna föreslår i motionen bland annat att ”Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare och nationen till gagn, och utländska medborgare som inte har rätt att vistas i landet ska kunna nekas tillgång till bibliotekens tjänster.”
För att alls kunna kontrollera någons medborgarskap krävs att denne har pass eller annan form av ID-handlingar att visa upp. Frågan är hur Sverigedemokraterna menar att bibliotekarierna sedan ska kunna kontrollera om en biblioteksbesökare som inte är svensk medborgare är turist i landet eller här för att söka asyl. Omfattande register?

Biblioteken är fantastiska mötesplatser, och därmed också platser för integration. Den som inte har lärt sig så mycket svenska än ges ändå en möjlighet att ta del av svenska tidningar eller låna lättläst litteratur. Biblioteken är också en plats där människor kan träffa varandra över kulturella gränser, offentliga rum som inte exkluderar. Sagostunden på barnbiblioteket kan bli mötet där det lilla barnet som inte vistats så länge i landet kan få en svensk kompis. Men om M nu gör upp med SD om kulturpolitiken, kanske inte så länge till!

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: