Mer innovativa ansökningar till presstödsnämndens utvecklingsstöd

Presstödsnämnden har idag fått en första genomgång av de ansökningar till utvecklingsstöd som kommit. Beslut om vilka ansökningar som ska beviljas fattas i april. En jämförelse med höstens ansökningsomgång kan dock låta sig göras redan nu. Då kom 45 ansökningar in, av vilka 29 beviljades totalt 10 mkr. Nu har 70 ansökningar lämnats in, omfattande 21 mkr totalt. Men det är inte bara fler sökande nu, graden av innovation är också större. Bland höstens ansökningar fanns många som kan klassas i kategorin ”vi behöver göra det som alla andra redan gör” – dvs en utveckling för den enskilda tidningen, men inte för branschen som sådan. Den typen av ansökningar finns också denna gång, men också en rad ansökningar som framstår som pionjärinsatser. En handfull ansökningar kan dock räknas bort, då innovationsgraden snarast handlat om att man tänkt långt utanför den box som reglerna för utvecklingsstödet ändå ramar in…

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: