Idrottspolitiska mål utvärderade

Idrott är också kultur och idrottspolitiken följaktligen en del av kulturutskottets ansvar, och statens bidrag till idrottsrörelsen överstiger 2 miljarder kronor. En utvärderingsgrupp inom utskottet, där bl Emma Hult (MP) ingått, har utvärderat statens idrottspolitiska mål och resultatet presenterades idag vid en hearing. Mycket positivt händer, men det finns också utmaningar. En uppenbar sådan är att idrottsrörelsen i snabb takt tappar ungdomar över 11 år. Många orsaker till det kan finnas, men en kan vara föreningar som i för stor utsträckning fokuserar på resultat och prestationer och då dödar lusten hos de som inte tillhör toppskiktet. För att nå målet att så många som möjligt deltar i idrottsverksamhet så länge som möjligt är ledordet att det ska vara kul. Utvecklingen går lyckligtvis helt klart i rätt riktning. Kan själv enkelt jämföra hur det var för mig på 80-talet med tidiga elitsatsningar i de idrottsföreningar jag var med i, med den fina verksamhet Wattholma IF nu har för mina barn där alla får vara med!

Annonser