Dricksvatten från luft

Lösningen på ett av världen största problem, tillgång till dricksvatten, kan finnas i Uppsala. Har idag varit på studiebesök hos Airwatergreen, som grundats utifrån teknik att mycket energieffektivt utvinna dricksvatten direkt ur luftfuktighet. Med tekniken skulle hushåll i områden med dålig tillgång till vatten kunna bli självförsörjande på vatten. Någon efterfrågan på det har det dock inte ännu vuxit fram i Sverige, så sedan 2012 inriktar man sig istället på att sälja avfuktare, vilka man bland annat kunnat sälja till kyrkor som med avfuktare kunna sluta hålla stora kyrkor varma under vinterrn utan att få fuktskador. En stor energibesparing, och en ekonomisk vinst då investeringarana i avfuktningen betalas i form av minskade energikostnader redan efter ett år. Men den riktigt stora miljövinsten kommer när man också får snurr på det som var originaltanken: vattenproduktion. Airwatergreen kommer i janauri delta i en internationell innovationstävling, som förhoppningsvis kan bli startskottet för efterfrågan på tekniken. Själv kan jag tycka att denna vattenproduktion vore klockren som bistånd. Kompletterad enbart med solceller skulle livsförutsättningarna för alla de människor som bor i områden där man kämpar med vattenbrist förbättras markant.

Annonser