Ännu enklare att äga sin egen vindkraft

Sveriges vindkraftkooperativ, svef, höll årsmöte igår, med min riksdagskollega Stefan Nilsson som mötesordförande. Med så väl låga elpriser som låga elcertifikat är föreningens ekonomi hårt pressad, men egenägd vindkraft ger fortfarande den billigaste elen i Sverige. Skillnaden gentemot solel, vattenkraft eller kärnkraft är dock mindre än tidigare, så för att attrahera nya medlemmar att gå med i kooperativet beslutade årsmötet att minska kravet på kapitalinsats. Tidigare har man som lägst kunnat köpa en andel motsvarande 1000 kWh/år, denna splittas nu i tiondelar så att den som bara vill ha 100 kW/år ges sådan möjlighet. Splitten sker 1/1 2018 då den som idag har en andel (värd 1000 kW/h) alltså får tio andelar (värda 100 kW/h styck). Föreningen fortsätter samtidigt undersöks möjligheten att komplettera med solel. Eftersom solceller ger mest på sommarhalvåret och vindkraft ger mest på vinterhalvåret är sol och vind utmärkta komplent som inte heller behöver innebära ökad inmatningskapacitet vid föreningens verk.

Annonser