Svenskt ledarskap i klimatfrågan

Skriver i UNT tillsammans med MP:s kliamtpolitiska talesperson Stina Bergström om hur Miljöpartiet sett till att Sverige tar ledarskap i klimatfrågan.

I en genomgång av alla partiers klimatpolitik i höstbudgeten var Naturskyddsföreningens analys att Moderaternas klimatpolitik inte bara var ineffektiv, men skulle leda till ökade utsläpp om den genomfördes. Trots det riktar några moderater kritik mot våra förslag för att minska utsläppen från de tunga vägtransporterna och från flyget. Just dessa områden lyftes fram av OECDs oberoende experter, när de granskade Sveriges miljöpolitik, som områden som borde omfattas av reglering för att minska utsläppen. Även EU-kommissionen har rekommenderat att Sverige inför reglering av dessa trafikslag. Finns det någon rimlig motivering för varför utsläpp från flyget inte ska omfattas av miljöskatter? Finns det något rimlig motivering till varför att tåget ska betala en avgift för att köra på rälsen medan långtradare inte behöver betala för att köra på vägen?

Efter åtta år av borgerligt styre lämnade Alliansen inte bara efter sig ett stort finansiellt underskott, utan också ett stort utsläppsgap. S-MP-regeringen har vänt statsfinansernas underskott till överskott och vi är nära att täppa till det ärvda utsläppsgapet.

Enligt Naturvårdsverkets prognoser över Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar inte Sveriges utsläpp för den icke-handlande sektorn. Däremot ökar utsläppen från industrin, vilken ingår i EUs system för utsläppshandel. Det är allvarligt och Miljöpartiet verkar därför för att stärka systemet. Skillnaden mellan alliansregeringens klimatpolitik och S-MP-regeringens klimatpolitik är tydlig här. Alliansen sålde Sveriges överskott av utsläppsrätter och medverkade därmed till att utsläppsminskningar i Sverige blev till utsläpp i andra länder, medan den rödgröna regeringen istället köpt upp och makulerat utsläppsrätter, och därmed bidragit till utsläppsminskningar i andra EU-länder!

Annonser