Små företag kan förbättra världen

Har idag fortsatt min turné bland uppländska miljöteknikföretag hos Tellux. Trots att det är ett litet företag har man ett brett verksamhetsfält, där energieffektiva belysningslösningar som LED-lampor är den ena stommen och förnybar elproduktion i form av vind- och solenergi den andra. Konceptet med belysning som drivs från batterier som laddas av solceller är förstås utmärkt i områden där det saknas elnät, och företaget har nu en lång rad projekt. Snart förverkligar man bl a en solcellsinvestering i Kenya med en omsättning på 3 miljarder kronor och effekt på 320 MW. Själva bygget kommer sysselsätta 500 personer och därefter 50 personer för driftunderhåll. Inte illa för ett litet uppsalaföretag! Men det stannar inte med det, i samtliga projekt man går in i i Afrika har man också ett socialt engagemang – det är alltså inte bara affären som står i fokus, utan att skapa något bra för människorna i området. Ett perspektiv som kanske i princip bara är möjligt att ha ifrån ett företag som inte är börsnoterat och drivs av ägare som jagar på för att maximera avkastningen kortsiktigt? Små företag kan förbättra världen, och därför måste vi fortsätta driva en näringlivspolitik som inte bara ser till de stora företagens önskemål.

 

Annonser