En efterlängtad uppgörelse på plats!

Jag vet att vissa tvivlat på om Miljöpartiet gjort rätt som satt sig i Sveriges regering, med de kompromisser det alltid innebär att samverka med andra partier. Uppgörelsen om de ensamkommande barnen visar med all tydlighet att om man vill uppnå resultat är det bättre att ta kampen i regeringen än att stå utanför och kritisera.

Uppgörelsen innebär, precis som Miljöpartiet har drivit, att de ensamkommande barn som sökte asyl före den 24 november 2015, och som på grund av orimligt långa handläggningstider hunnit bli 18 år, ska få möjlighet att stanna i Sverige.

Det är förstås i första hand en viktig seger för de barn och ungdomar som berörs, men också en seger för det medmänskliga Sverige och för det stora engagemang som vi sett runt om i samhället för de ensamkommande. Jag har själv fått ett stort antal mail och brev från personer som beskrivit hur de hjälpt ensamkommande att rota sig i Sverige, och kunnat läsa om en utbredd uppgivenhet och ilska över att barn och ungdomar man lärt känna på djupet under ett par år stått inför hot om utvisning.

Rent konkret omfattar uppgörelsen möjlighet till uppehållstillstånd för de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015, som har väntat minst 15 månader på beslut från Migrationsverket och som studerar eller har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasiet. Uppehållstillstånden gäller för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Efter avslutad utbildning ges personen möjlighet till permanent uppehållstillstånd genom arbete.

Förslaget går nu vidare till riksdagen. Där är jag övertygad om att det vinner brett stöd genom att Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna ansluter till Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma linje. Det kommer att rädda livet på många ungdomar, och samtidigt göra Sverige mänskligare!

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: