Dags att staten skiljer på investerings- och driftsbudget

Idag presenteras Sverigeförhandlingens höghastighetstågspaket. Slutsatsen är att de vill att järnväg ska byggas för att klara hastigheter upp till 320 km/h, att järnvägen ska byggas i en etapp för att hålla nere kostnader och byggtid, och att bygget ska finansieras med hjälp av externa lån.

MP anser att hela bygget ska finansieras utanför den ordinarie budgeten, genom lån eller annan extern finansiering. En lånefinansiering av höghastighetsbanorna frigör samtidigt resurser för annan järnväg, både underhåll och ny järnväg.

I kommunerna skiljer man mellan investeringsbudget och driftsbudget. Att inte staten gör det hämmar nödvändiga investeringar. Vilken familj skulle avskriva tanken på att köpa hus om man inte hade råd att bekosta det med årets inkomster?

Men, säger någon, ska vi inte fixa nuvarande problem med järnvägen först? En orsak till problem med förseningar i tågtrafiken är att de befintliga stambanorna på många håll är överbelastade. Ett försenat tåg leder snabbt till att många tåg blir försenade, eftersom det inte finns några marginaler. Dessutom är det svårt att få till ett ordentligt underhållsarbete eftersom man inte kan stänga av banorna någon längre tid på grund av den täta trafiken. Med nya banor för höghastighetståg minskar det trycket, och utrymme skapas för att istället öka godstrafiken på järnväg.

Även om inte Uppsala berörs direkt av förslaget gör vi det i högsta grad indirekt med den utbyggnad till fyra spår söder om Uppsala som vi redan har avtal kring.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: