Fyrspår i nationella planen

När regeringen meddelade att dagens regeringsbeslut skulle hållas i Uppsala insåg nog de flesta vad som skulle ske idag. Men likafullt, först idag som regeringen offentliggör att  fyrspår söder om Uppsala kommer med i nationella planen! Själv började jag jobba med frågan som trafikkommunalråd och ordförande i En bättre sits-stråkgruppen 2002-2006. Nu är det jobbet slutfört.

En bättre sits – för de som inte känner till saken – var ett initiativ för att föra upp gemensamma infrastrukturprioriteringar i Stockholm-Mälardalsregionen, vilket man lyckat så väl med i bland annat Västra Götaland-regionen. Många vägstumpar som bollades in från olika kommuner och som man ville se som prioriterade från regionen. Det jag förde in som högsta prioritet från Uppsala var fyrspåret, och det kom med på regionens prioriteringslista. Alliansregeringen gick dock aldrig att övertyga, men med Miljöpartiet i regering händer det! Nu återstår det faktiska järnvägsbygget, många år kvar innan spåren är på plats.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: