Alingsås tidning räddas från konkurs tack vare nya presstödsregler

Presstödsnämnden har nu beslutat att bevilja Alingsås tidning presstöd, genom att utnyttja det nya undantaget i presstödsreglerna som ger möjlighet till presstöd även för tidningar med mer än 30 procents hushållstäckning. Det är första gången som de nya reglerna tillämpas av presstödsnämnden.

Alingsås tidning har i skrivelser till presstödsnämnden klargjort att utan presstöd kommer tidningen gå i konkurs, så det finns fog för att säga att det nya undantaget har räddat tidningen och därmed lokal nyhetsbevakning i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Regeln om att tillåta maximalt 30 procents hushållstäckning har motiverats utifrån att en tidning med större hushållstäckning än så bör kunna ha tillräckligt med annonsintäkter för att klara sin ekonomi. I den första proposition kulturminister Alice Bah Kuhnke la fram föreslogs dock en undantagsmöjlighet från huvudregeln, vilket också blev riksdagens beslut. Undantagsmöjligheten har funnits sedan 1 januari 2016, men det nu beslutade undantaget för Alingsås tidning är första gången regeln tillämpas.

Med den sviktande annonsmarknad dagstidningar har till följd av att allt fler annonsörer prioriterar annonser på Google och Facebook är undantagsmöjligheten angelägen. Det vore en orimlig situation om tidningar med lite mer än 30 procents hushållstäckning istället börjar neka prenumeranter tidningen för att på det sättet kunna kvalificera sig för presstöd.

I propositionen angavs att det bör vara möjligt att lämna begränsat driftsstöd till tidningar som visserligen har en täckningsgrad som överstiger den tillåtna, men där täckningsgraden på grund av geografiska eller befolkningsmässiga förhållanden uppenbart ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga, t ex om utgivningsorten är liten och tidningen därför får en hög hushållstäckning trots att upplagan är låg och annonsmarknaden svag.

Presstödsnämnden konstaterar i beslutet att Alingsås Tidning har över 30 procents täckningsgrad, men ”att de omständigheterna som framkommit om Alingsås Tidnings geografiska och befolkningsmässiga situation, då särskilt vad avser kommunens vidsträckta utgivningsområde med lägre tätortsgrad än övriga närliggande kommuner samt närheten till en storstadsregion, medför att förutsättningar att meddela begränsat driftsstöd är uppfyllda.” Nämnden beslutar därför att bevilja tidningen begränsat driftsstöd för 2018 med 2 351 000 kronor.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: