Radiodebatt mot C om bredband

På väg till radiodebatt mot Solveig Zander (C) om bredband på landsbygden. Lite förvånande att C vill debattera en fråga man är så nyvaknad i. Alliansregeringen satte upp målet att 90 procent skulle ha tillgång till bredband. Det kan ju låta fint, men innebar att man accepterade att 1 miljon svenskar saknar bredband, i huvudsak i glesbygd och på landsbygd. Knappt 80 procent har tillgång idag, vilket innebär att alliansmålet inte riktigt är nått, men med Peter Eriksson som ansvarig minister har en 10Mbit/s-garanti införts, och investeringsstöd ökats så att ingen ska behöva betala mer än 5000 kr för en installationskostnad upp till 40 000 kr – dvs ett bidrag på 35 000 kr!

2020 ska 95 procent ha tillgång till 100 Mbit/s och 2025 ska 99,9 procent ha det. Centerpartiet ansluter naturligtvis nu till dessa ambitioner, men lär inte få M att anslå de resurser som skulle behövas när skattesänkningar övertrumfar all annan politik.

Annonser

Författare: Niclas Malmberg

Fd riksdagsledamot (MP)