Statsbidrag till spårvagnar!

Ser ut som det är jag som står och väntar på spårvagnen på bilden nedan. Och en lång väntan har det varit. Så sent som mandatperioden 2002-2006 fullständigt idiotförklarades jag från olika håll för att jag drev frågan, och Folkpartiet gjorde utspel med krav på att Socialdemokraterna skulle avbryta samarbetet med MP pga våra spårvagnsvisioner. Ett första genombrott kom när UNTs ledarsida tog ställning för att Uppsala på sikt behöver spårtrafik, ett andra när Moderaternas spårvagnsmotståndare Gunnar Hedberg avgick som KSO och ersattes av Fredrik Ahlstedt. Men den nödvändiga förutsättningen var att vi efter valet 2014 hade MP både i regering, kommunmajoritet och regionledning. Nödvändigt men inte tillräckligt. I riksdagsgruppen har jag drivit att anslaget till stadsmiljöavtalen måste upp på en nivå som räcker till Uppsalas spårtrafikinvestering, och även om Näringsdepartementet arbetat målinriktat med avtalen mellan staten och kommunerna var det inte självklart att det skulle bli något regeringsbeslut. Men nu är det klubbat, och lär inte rivas upp av en ny regering!

Annonser

Författare: Niclas Malmberg

Fd riksdagsledamot (MP)