‪23. Säkra en barnvänlig samhällsplanering

Valfråga #23. Säkra en barnvänlig samhällsplanering. Barn ska kunna cykla till skola eller skolskjuts och ha nära till natur och lek. I Uppsala kallar MP det kojindex.

Idag debatt hos SPF. Att tala om barnvänlig samhällsplanering då är kanske inte den ingång som fungerar bäst, men barnvänlig samhällsplanering är också äldrevänlig samhällsplanering=icke bilbunden samhällsplanering. Det bostadsområde jag själv bor i sägs ha planerats för att vara äldrevänligt, men är i högsta grad också barnvänligt eftersom man kan röra sig till grannar, skola, förskola och idrottshall utan att passera bilvägar. Affär och bibliotek ligger tyvärr på andra sidan en bilväg, men där är hastigheten i alla fall tillbakahållen med hinder.

Att införliva barnkonventionen i svensk lag var ett av MPs krav för att ingå i regering. Så är nu gjort, och en barnvänlig samhällsplanering är en del i detta. Och barnvänlig samhällsplanering är förstås då inte bara också äldrevänlig samhällsplanering, men i slutänden människovänlig.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: