25. Inför ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik‬

Valfråga #25. Ge SJ ägardirektiv att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg och att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.

Idag har SJ i grunden bara ett ägardirektiv: att leverera avkastning till staten. Miljöpartiet vill att SJ istället ska ges i direktiv att förbättra trafiken, så att fler kan ta tåget istället för bilen eller flyget. I det uppdraget kan rymmas att återetablera nattågstrafik till städer Europa, att göra det enklare att boka biljett för internationella resor samt att införa ett nationellt kollektivtrafikkort. Faktum är att sistnämnda är något som ofta dyker upp i samtal med pendlare på perrongen i Knivsta, där vi kampanjar nu på morgonen, utifrån en irritation att det är så olika regler beroende på om de ska resa norrut till Uppsala, eller söderut till Stockholm. Indelningen med länstrafikhuvudmän fungerade när arbetsmarknadsregioner i stor utsträckning utgjordes av län. Men så är det ju inte längre, och ett nationellt ansvar för kollektivtrafiken måste då finnas. SJ är naturlig part i detta.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: