Mindre resurser till mediestödet

Medan det tidigare presstödet är utformat som en rättighetslagstiftning är det nya mediestödet utformat så att det ges efter behov utifrån tillgängliga medel. Och tyvärr kommer det inte bli lika mycket tillgängliga medel till mediestödet 2019 som vi trodde i den tidigare prognosen. Detta då allt fler tidningar trillar under 30 procent prenumeranter inom utgivningsorten, och då blir berättigade till presstöd. Denna utveckling kommer sannolikt fortsätta, då vi ser hur tidningar tappar uppåt 10 procent av sina prenumeranter om året. Upsala Nya Tidning ligger nu på 31 procent. Det är därför inte en allt för järv gissning att man är under 30 procent nästa år och berättigad till presstöd, om man väljer att söka. Begreppet förstatidning har helt tappat relevant. Tyvärr blir inte mediestödet utifrån dagens budgeterade nivå då den språngbräda in i nya affärsmodellen som riksdagen trodde när beslutet togs. Mediestödsnämndens budget måste helt enkelt utökas om resurser ska finnas kvar till mediestödet, när presstödet äter upp mer och mer av den totala budgeten. Hoppas att MP:s riksdagsgrupp prioriterar detta i kommande budgetöverläggningar, även om inte jag är med och kan argumentera för saken. Det är i grunden en demokratifråga. Utan lokal oberoende nyhetsbevakning i alla delar av landet har jag svårt att se hur demokratin ska kunna upprätthållas.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: