Inget problem att befintliga aktörer söker mediestöd

Nu är ansökningstiden för årets mediestöd för lokal journalistik i svagt bevakade områden slut. Frågetecknen kring om den nya stödformen behövs kan därmed börja skingras. SR gör en nyhet över att det i första hand är stora mediebolag som redan har etablerade lokalredaktioner som sökt stödet. Självklart hoppas jag att intresset hos nya aktörer ska öka framöver, men att även befintliga tidningsutgivare sökt är inget märkligt. Hela vitsen med stödet är ju att vända trenden med nedläggningar av lokala tidningar. Och första steget i att vända den trenden är att få stopp på tidningsnedläggningar. Först därefter kan vi hoppas på ny- eller återetableringar.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: