Grön TalBar om AI på torsdag

Om forskningen kring konsekvenser av koldioxidutsläpp hade gått snabbare än teknikutvecklingen att utvinna fossil energi under början av 1900-talet, hur hade vi agerat då?

Max Tegmark skildrar i Liv 3.0 kraftfullt vikten av att forska kring risker med AI innan teknikutvecklingen springer ifrån oss. Även om möjligheterna är tilltalande, måste vi först förstå alla konsekvenser för att kunna göra kloka vägval.

Nu på torsdag klockan 18 arrangerar Miljöpartiet därför en TalBar  på Scandic i Uppsala. Diskussionen inleds med presentationer av:

Mikael Laaksoharju, biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, som i sin forskning haft fokus på människa-datorinteraktion.

Mikael Kurkiala, kulturantropolog som bland annat riktat in sig på digitaliseringens sociala och existentiella aspekter.

(Och nej, några partipolitiska begränsningar finns inte. Arrangemanget är öppet för alla, och det är väl knappast något parti som kan sägas ha en AI-politik, än…)

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: