Bidrag till våldsbejakande organisationer stryps

Få saker är så angenäma som när frågor jag varit med och drivit över en uppförsbacke sedan rullar vidare av sig själv. Frågan om föreningsbidrag till demokratiskt tvivelaktiga organisationer är en sådan. Min argumentation har varit att grundlagens formulering om att all offentlig förvaltning ska bygga på principen om alla människors lika värde måste uttolkas så att bidrag till föreningar som inte agerar utifrån detta är grundlagsvidrigt, eftersom bidragssystemet är en del av den offentliga förvaltningen.

Motstånd har kommit från olika håll, inte minst från förmenta allt-åt-alla-liberaler, men förra mandatperioden kom en utredning på plats, som nu har presenterat sitt förslag. Jag kan inte tänka mig annat än att riksdagen fattar beslut i enlighet med utredningsförslaget, och att föreningar som på olika sätt förespråkar våld, uttrycker rasism, sexism eller på andra sätt uppenbart inte delar de värderingar som ligger till grund för vårt demokratiska samhälle inte kommer att kunna erhålla statsbidrag. Det varken socialdemokratiska eller borgerliga kulturministrar mäktat stoppa, lyckas gröna kulturministrar med.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: