Maten större ohälsofaktor än alkohol

Att tobak är den i särklass största enskilda orsaken till ohälsa i Sverige känner de flesta till. Mindre känt är att maten vi äter kommer på andra plats, före både alkohol och droger. Detta enligt Global Burden of Disease 2019 (GBD).

Det är Institute for Health Metrics and Evaluation som, genom att sammanställa data om hur riskfaktorer kopplar till sjukdomar, skador eller för tidig död, vartannat år presenterar vilka faktorer som i enskilda länder skapar störst ohälsa. I den nu publicerade analysen seglar konsumtion av rött kött upp som en allt större bov. Men inte i första hand på grund av ökad köttkonsumtion, utan också då forskningsläget ändrats, varför rött kött, i jämförelse med den studie som presenterades för två år sedan (GBD 2017) anses både bidra till en större andel av sjukdomsbördan, och vara en riskfaktor  för flera olika sjukdomar. 

Skriver mer om saken i Mat & Klimat: http://matochklimat.nu/studie-visar-maten-storre-ohalsofaktor-an-alkohol/

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: