Elbrist inte orsaken till att oljeverket i Karlshamn körts i september

UNT har nu publicerat mitt brev till ledarsidan med påpekande om att ledarkrönikan om Karlshamn var vilseledande. Bra med dagspress som publicerar denna typ av korrigeringar. En viktig skillnad mellan seriösa nyhetförmedlande tidningar och de aktörer som enbart är ute efter att driva propaganda, oavsett om det man skriver är sant eller falskt. Här följer inlägget i sin helhet:

Varför sprider UNT:s ledarsida myten om att det är elbrist i Sverige som är orsaken till att oljeverket i Karlshamn startat under hösten? Det finns ingen grund bakom UNT-krönikans påstående att Karlshamnsverket sannolikt inte startat om inte reaktorerna i Ringhals stängts. Sverige har under perioden varit stor nettoexportör av el, och det är för att haka på möjligheten att tjäna snabba pengar som Uniper startat oljeverket. Den möjligheten hade varit god även med ytterligare elproduktion i Ringhals. 

I och med den snabba utbyggnadstakten av förnybar energi har elpriserna under en lång period sjunkit till nivåer där fossil energi inte klarat konkurrensen, och därför stängts av. Men den senaste tidens höga elpriser i Europa har fått multinationella fossila elbolag som Uniper att vädra morgonluft. Plötsligt är det åter möjligt att tjäna pengar också på el från ett oljeverk från 1960-talet, och klimatkris till trots drar man sig inte från den möjligheten.Karlshamnsverket fyller en funktion, som effektreserv i den händelse det uppstår elbrist i Sverige. Uppdraget har funnits sedan början av 1980-talet att med uppstartstid på två timmar kunna gå från beredskap till produktion i akuta lägen.

Även ett reservkraftverk borde förstås drivas med biobränslen, så låt debatten handla om det. Men UNT borde samtidigt avfärda den myt som florerar att orsaken till att Karlshamnsverket nu dragits igång är elbrist i Sverige, inte sprida den vidare.Så länge det finns aktörer som både vill och kan tjäna pengar på fossil energi kommer det vara omöjligt att klara klimatmålen. Ännu mer förnybar energi som vind och sol är ett sätt att konkurrera ut fossil energi, vilket bl a Evig el (SVEF) bidrar till. Men därtill behövs också politik som gör det omöjligt att tjäna pengar på att producera el genom att bränna olja.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: