Valåret 2022 igång – energifrågan trumfkort för MP

Så är vi inne på valåret 2022 och för en gångs skull kan energifrågan segla upp och bli en valfråga. Det skulle i så fall kunna bli ett riktigt trumfkort för Miljöpartiet, då energidebatten idag inte handlar om olika åsikter, utan helt enkelt om okunskap och populism på ena sidan, och vetenskap och verklighet på andra sidan. Att Sverige är ett av de länder vars elförsörjning har minst inblandning av fossil energi kan ingen motsäga, inte heller att Sveriges har bland EU:s lägsta, om inte lägsta, elpris. Samtidigt finns en utmaning i att öka den förnybara elproduktionen i den takt som behövs för att klara transportsektorns omställning till eldrift. Den som i detta läge ropar på ny kärnkraft är ute i ogjort väder, därtill tar det alldeles för lång tid och kostar alldeles för mycket i relation till vad det kostar att fortsätta utbyggnaden av sol- och vind. Men att enbart bygga ut den förnybara elproduktionen i snabb takt räcker inte. En annan pusselbit som måste till är effekt effektivisering, så att vi bättre använder den el som produceras på rätt plats vid rätt tid. För att uppnå det behövs ekonomiska incitament, tekniskt föreligger inga hinder. En annan pusselbit är att bygga ut överföringskapaciteten, och inte bara från elproduktionen i norr till elanvändningen i söder, men också få bort de flaskhalsar som finns in till flera av landets städer. Men den viktigaste pusselbiten är ändå utbyggd energilagring – så att den el som produceras i tider när efterfrågan är låg kan nyttjas. Här är vätgasproduktion en möjlighet, där jag är glad över att vara med i ett sammanhang – Sveriges vindkraftkooperativ – där vi nu agerar för att förverkliga en sådan anläggning. Men ska det snabbt ske i stor skala krävs även här politiska incitament.

Annons

Författare: Niclas Malmberg

Grön debattör och skribent, styrelseledamot i SVEF och entreprenör på Salsta slott - Alla tiders slott. Fd kommunalråd i Uppsala och fd riksdagsledamot.

%d bloggare gillar detta: