Riksdagsbeslut om Skivor till kaffet inte en harmlös lustighet

Remisstiden för utredningsförslaget att ersätta tv-licensen med ett nytt finansieringssystem löper ut den 24 januari. Efter det står det klart om den breda enighet som fanns mellan partierna i utredningen kvarstår, och om det finns politiska förutsättningar för att avveckla licensen redan 1/1 2019. Ett orosmoln i sammanhanget är de riksdagsmotioner som lagts från enskilda moderater och sverigedemokrater om att föra in public service finansiering inom statsbudgeten. Ett sådant finansieringssystem skulle omedelbart väcka frågor om Sveriges Radio och SVT verkligen agerar oberoende gentemot riksdag och regering.

Att risken för politisk styrning över public service inte bara är en teoretisk farhåga framgår med all tydlighet när man ser de olika förslag enskilda sverigedemokrater för fram. David Lång och Mikael Jansson (båda SD) föreslår att musik i Sveriges radio ska vara svensk till minst 50 procent. I motionen framgår att kravet inte innebär att varje enskild låt måste vara svensk till 50 procent, utan att det man vill se är en gräns för spelning av utländsk musik i radio. Att SR spelar mycket musik av svenska artister är självklart, men utbudet anpassas också professionellt utifrån vad radiolyssnarna förväntas vilja höra. Men dessa Sverigedemokrater menar att svenska folket inte får utsättas av för mycket utländska artister, oavsett vad man vill höra eller inte. Det har prövats av andra länder förr, exempelvis Sovjetunionens förbud mot Beatles och annan västerländsk popmusik, och var ingen bra idé då heller.

Mikael Jansson (SD) ondgör sig också över att programmen Skivor till kaffet, Smoke Rings och Skivor från Vetlanda inte längre finns i P3 och kräver att ”ordningen och balansen i P3:s utbud bör återställas” genom att en andel av P3:s utbud reserveras för program som de äldre tycker om. Det var säkert utmärkta program på sin tid. Men att Riksdagen skulle fatta beslut kring vilka program som ska finnas eller hur de olika kanalerna ska riktas mot olika målgrupper faller på sin egen orimlighet.

Exemplen ovan kan förefalla vara harmlösa lustigheter. Men principen att politiken inte ska styra över innehållet i public service är viktig att värna. Utvecklingen förskräcker i länder som Polen och Ungern, där regeringar går in och politiskt styr den redaktionella verksamheten. Idag handlar det om förslag att riksdagen ska tvinga SR att sända Skivor till kaffet. Vad kommer de kräva imorgon?

Annonser

Ridning föremål för friskvårdsbidrag

Domstolsbeslut fastslår nu att även ridning kan vara föremål för friskvårdsbidrag. Jag har motionerat om ett förtydligande av lagstiftningen här så att friskvårdsbidraget också ska kunna utnyttjas av den som vill rida. Men ibland hinner tillämpningen av lagstiftningen vara snabbare än den politiska processen. Och mycket bra så! Hellre ett snabbt genomförande än ett bifall framöver till motionen.

Riksdagslistan klubbad – glad över förtroendet att toppa listan

Igår togs till sist slutgiltigt beslut om Miljöpartiets riksdagslista i Uppsala län. I enlighet med provvalsresultatet och valberedningens förslag placerades jag överst på listan, och det av en enhällig partistämma. Känner mig peppad på att driva valrörelsen. Vår tids största ödesfrågor rör klimat- och miljöfrågorna. Miljöpartiet har denna mandatperiod lyckats föra politiken många steg i rätt riktning, bland annat vad gäller fyra spår Uppsala-Stockholm och spårväg i Uppsala, men för att komma till avslut är det nödvändigt att Miljöpartiet ges fortsatt starkt politiskt inflytande.

Stora skillnader i klimatpolitiken mellan regeringsalternativen

9 av 10 svenskar är oroliga över klimatförändringarna. Det borde vara ett opinionstryck som avspeglade sig i en politisk samsyn att prioritera klimatfrågan överst.

Men tyvärr är så långt ifrån fallet. Inte ens en så självklar sak som flygskatt, principen att alla transportslag ska vara med och betala sina miljökostnader, råder det politisk enighet om – enligt Centerpartiet blir flygskatten det första som ryker om allianspartierna bildar regering efter valet 2018.

Andra viktiga delar av den rödgröna regeringens klimatpolitik som skulle plockas bort vid ett regeringsskifte är de investeringsstöd som riktas till såväl kommuner som industrin för åtgärder som minskar utsläppen.

Och hur blir det med utsläppsrätterna? Sveriges överskott av utsläppsrätter makuleras nu, i stället för att säljas, som alliansregeringen valde att göra, och med resultatet att ansträngningar för att minska utsläppen i Sverige blev till utsläpp i andra delar av Europa.

Skriver mer om saken i UNT.

Valberedningsförslag i elfte timmen

Lagom till årets sista dag presenterade så valberedningen för Miljöpartiet i Uppsala län sitt förslag, där man utöver provvalsresultatet också gjort andra avvägningar.  

Glad att tillsammans med Malena Ranch, etta på regionfullmäktigelistan, föreslås vara vallokomotiv. Trots en svår parlamentarisk situation både i riksdagen och i regionfullmäktige har Miljöpartiet lyckats genomföra väldigt många viktiga gröna reformer under mandatperioden. Nu ska vi kämpa för ett grönt valresultat 2018 och fortsatt omställning till ett hållbart samhälle! Gott Nytt År!