Oseriös misstroendevotering

43 Sverigedemokrater var ensamma i att rösta för misstroendeförklaring mot statsministern. Mer än 12 procent av de egna ansåg alltså inte att det var något att masa sig till kammaren för att göra. Att man inte gillar regeringens politik är inte skäl för misstroendevotering, det är ett instrument som ska användas vid konstitutionella övertramp. Men att ett parti som inte omfamnar demokratiska värderingar skulle följa demokratiska principer är nog att önska för mycket.

Annonser

Fel rubrik på viktig artikel

Att lyfta fram en ”spricka i Miljöpartiet” i en artikel om problemet att ett demokratistöd delas ut till antidemokratiska krafter är inte att ta frågan på tillräckligt stort allvar. Miljöpartiet är det enda parti som under lång tid pekat på orimligheten att presstöd delas ut till tidningar som inte lever upp till grundlagens skrivningar om alla människors lika värde. Finns en spricka är den således mellan MP och övriga partier, och om problemet inte åtgärdas är felet knappast MPs, utan övriga partiers.

Presstöd och yttrandefrihet är olika saker. Bara för att du har rätt att uttrycka en åsikt innebär det inte en rätt att få betalt för att uttrycka den åsikten. Grundlagen slår fast att all offentlig verksamhet ska utgå från principen om alla människors lika värde. Staten kan inte då bevilja bidrag till organisationer som öppet och systematiskt inte står bakom denna princip. Med dagens presstödsregler är problemet förvisso allvarligt men samtidigt begränsat, eftersom möjligheten att få 1500 prenumeranter till en tidning sätter en spärr, vilket väl enbart Nya Tider lyckad med idag. Men om medieutredningens övriga förslag genomförs, dvs att ett mediestöd införs som delas ut oavsett vilken publiceringsform som utnyttjas för redaktionellt arbete och oavsett om några prenumeranter finns, är det ännu viktigare med en begränsning så att inte bidraget går till att göda antidemokratiska krafter.

Almedalsdebatter

Almedalen innebär för min del en lång rad möten med företrädare för olika organisationer, verksamheter och företag. Men också några offentliga tillställningar och debatter. Välkommen att besöka dessa!

5/7 10.30-10.50 Offentligt samtal med Learnox : Hur får vi tillbaka hemmasittare till skolan och samhället?

12:00-12:45. Fotboll i parasportförbundets regi, Visbys botaniska trädgård vid Paviljongplan.

15.00-16.00 Transportpolitiskt seminarium Laglöst kulturarv 2.0, Holmen, H600, vid järnvägsvagnen.

6/7 17.00-18.30 Passion, pengar eller fåfänga – Vad styr företagens miljarder till konsten? Debatt vid Ann Wolffs ateljé, Björkvägen 2 B.

8/7 14:00-14.30 Riksdagsförvaltningens deltagande i Almedalen, Hamnplan (nr 221) Jag berättar om mitt dagliga arbete i demokratins tjänst, hur arbetsveckan i riksdagen och i valkretsen ser ut, vägen från utredning till riksdagsbeslut mm.

Ny valrörelse påbörjad

Detta har onekligen varit den mest intensiva mandatperiod jag varit politiskt engagerad. Känns som vi just kommit igång efter att ha formerat regeringssamarbetet efter valet 2014, så kommer en förfrågan om nominering inför nästa vals riksdagslista från valberedningen… Har idag lämnat in till valberedningen att jag kandiderar för ytterligare en mandatperiod i riksdagen. I höst ska MP Uppsalas medlemmar säga sitt i ett provval.

Fake news om medieutredningen

Det har sedan i lördags spekulerats vitt och brett i public service om att medieutredningens förslag åker i papperskorgen. Det är ”fake news”. Arbetet med vilka delar av utredningen som kan gå vidare i kommande proposition går vidare, och det sk demokratikriteriet är inte avfärdat, även om remissinstanser talar både för och emot. Att även seriösa nyhetsförmedlare går vilse i egna spekulationer är om inte annat ett bevis för att det är viktigt med en mångfald av nyhetsförmdelare, och att medieutredningens förslag därför är viktiga. Kanske det man vill påvisa?

Taggad för folkomröstningsvalrörelse i Östhammar

Uppsalabänken har idag genomfört en studieresa i länet tillsammans med landshövdingen och representanter från länstyrelsen. Historia, nutid och framtid. Historia i form av besök på Österbybruk herrgårdsomrpde. Nutid i form av möten med STUNS och UIC utifrån arbetet att omvandla forskning till företagsamhet, där OssDsign fick exemplifiera hur forskning från Uppsala universitet snabbt utvecklats till världsledande verksamhet. Framtid i form av besök på SKBs anläggning i Formark, med diskussion om bland annat förutsättningarna inför den kommunala folkomröstningen i Östhammar i mars 2018 om huruvida kommunen ska säga ja eller nej till kärnavfallsförvaret. SKB menar att fjärde generationens kärnkraft ligger 20-30 år bort, så med det uppdrag man har menar man att någon variant att inte gå in i ett slutförvar utan istället behålla tillgänglighet till avfallet inte är intressant. Själv blir jag taggad att hjälpa till i valrörelsen inför folkomröstningen!