Provval till MPs riksdagslista i Uppsala län klart

Nu har Miljöpartiets medlemmar i Uppsala genomfört provval till riksdagslista för nästa års val. Väldigt glad över att en majoritet av de som röstat vill ha mig på förstaplatsen – ett kvitto på att man är nöjd över mina insatser i riksdagen, och har tilltro till att jag kan fortsätta att driva grön politik i riksdagen. Utfallet kan rimligtvis också tolkas som att medlemmarna generellt är nöjda med de ställningstaganden riksdagsgruppen gjort under åren. Många beslut har varit svåra och långt ifrån självklara, men i de allra flesta fall har vi nog i slutänden gjort det bästa möjliga i en svår parlamentarisk situation. Listan ska slutligen fastställas av valstämma i januari, men vem eller vilka som väljs in i riksdagen avgör väljarna den 9:e september med sina kryss, eftersom personvalsinslaget numera är stort i Sverige.

Annonser

Grundlagsskydd för public service möjligt först 2023

Reaktionerna på utredningsförslaget att slopa tv-licensen och införa ett system som stärker public service oberoende har till mycket övervägande del varit positiva. Men frågan har rests varför inte ett grundlagsskydd införs som i ännu högre grad stärker oberoendet, och att det borde komma först eller i alla fall samtidigt som licensens skrotas. En grundlagsutredning tillsätts i vår. Den kommer att arbeta fram ett förslag att lägga i god tid innan valet 2022. Första beslut om ny grundlag kan alltså tas nästa mandatperiod. Men eftersom grundlagsändringar kräver två likalydande riksdagsbeslut med mellanliggande allmänt val kan ett andra beslut tas först hösten 2022, och ny grundlag träda i kraft först 2023. Så länge kan vi inte vänta med att ändra finansieringsform om vi inte accepterar en väsentligt mycket högre tv-licens än idag de hushåll som har kvar en tv då. Skriver mer om hur utredningen kraftigt ändå stärker oberoendet i dagens Metro.

Åland imponerar

På färjan hem från Åland efter att ha varit med i parlamentslandskamp i fotboll mellan Åland, Sverige och Finland. Nyttan av sådana utsvävelser kan förstås ifrågasättas, men internationella utbyten är av godo. Utöver fotboll hade vi också ordentliga genomgångar av både Ålands historia och hur lagtinget fungerar, där jag har lärt mig mycket. Framför allt imponerande över hur närdemokratiskt Åland styrs, med många små kommuner och samtidigt stort inflytande över både Finlands nationella politik och ställningstaganden inom EU. Åland sticker samtidigt ut som den mest välmående regionen i Finland. Men 2 av de 30 platserna i parlamentet innehas av ett parti som inte nöjer sig med dagens självstyre, utan kräver ett helt självständigt land. Övriga partiers påpekanden att ett sådant steg med ens skulle nullifiera alla generösa internationella avtal regionen fått som del av Finland biter inte som argument.

Och, ja, Sverige vann fotbollen med Åland på hedrande andraplats.

Bojkott eller inte av bokmässan?

Idag bär det av mot Göteborg och bokmässan, för att där bland annat berätta om MPs mediepolitik vid ett seminarium. Ett par riktigt stora reformer på området kan det bli under mandatperioden, som knappast hade varit möjliga utan MP i regering.

Angående frågan om att bojkotta mässan pga av mässans beslut att låta Nya Tider finnas på plats har jag vägt för och emot. Det som förra året kunde passera som ett olycksfall i arbetet, ett resultat av bristande research kring vad tidningen står för, visar sig ju nu vara ett större problem än så när åsikten att alla människor inte har samma värde devalveras till att framstå som en åsikt som vilken som helst, något att debattera likt för eller emot flygskatt, för eller emot höghastighetståg. Men eftersom jag under mitt pass i riksdagens monter delar tid med en från M avhoppad ledamot till SD är min slutsats att jag gör större nytta på mässan än om jag bojkottar!

Oseriös misstroendevotering

43 Sverigedemokrater var ensamma i att rösta för misstroendeförklaring mot statsministern. Mer än 12 procent av de egna ansåg alltså inte att det var något att masa sig till kammaren för att göra. Att man inte gillar regeringens politik är inte skäl för misstroendevotering, det är ett instrument som ska användas vid konstitutionella övertramp. Men att ett parti som inte omfamnar demokratiska värderingar skulle följa demokratiska principer är nog att önska för mycket.