Riksdagsbeslut om Skivor till kaffet inte en harmlös lustighet

Remisstiden för utredningsförslaget att ersätta tv-licensen med ett nytt finansieringssystem löper ut den 24 januari. Efter det står det klart om den breda enighet som fanns mellan partierna i utredningen kvarstår, och om det finns politiska förutsättningar för att avveckla licensen redan 1/1 2019. Ett orosmoln i sammanhanget är de riksdagsmotioner som lagts från enskilda moderater och sverigedemokrater om att föra in public service finansiering inom statsbudgeten. Ett sådant finansieringssystem skulle omedelbart väcka frågor om Sveriges Radio och SVT verkligen agerar oberoende gentemot riksdag och regering.

Att risken för politisk styrning över public service inte bara är en teoretisk farhåga framgår med all tydlighet när man ser de olika förslag enskilda sverigedemokrater för fram. David Lång och Mikael Jansson (båda SD) föreslår att musik i Sveriges radio ska vara svensk till minst 50 procent. I motionen framgår att kravet inte innebär att varje enskild låt måste vara svensk till 50 procent, utan att det man vill se är en gräns för spelning av utländsk musik i radio. Att SR spelar mycket musik av svenska artister är självklart, men utbudet anpassas också professionellt utifrån vad radiolyssnarna förväntas vilja höra. Men dessa Sverigedemokrater menar att svenska folket inte får utsättas av för mycket utländska artister, oavsett vad man vill höra eller inte. Det har prövats av andra länder förr, exempelvis Sovjetunionens förbud mot Beatles och annan västerländsk popmusik, och var ingen bra idé då heller.

Mikael Jansson (SD) ondgör sig också över att programmen Skivor till kaffet, Smoke Rings och Skivor från Vetlanda inte längre finns i P3 och kräver att ”ordningen och balansen i P3:s utbud bör återställas” genom att en andel av P3:s utbud reserveras för program som de äldre tycker om. Det var säkert utmärkta program på sin tid. Men att Riksdagen skulle fatta beslut kring vilka program som ska finnas eller hur de olika kanalerna ska riktas mot olika målgrupper faller på sin egen orimlighet.

Exemplen ovan kan förefalla vara harmlösa lustigheter. Men principen att politiken inte ska styra över innehållet i public service är viktig att värna. Utvecklingen förskräcker i länder som Polen och Ungern, där regeringar går in och politiskt styr den redaktionella verksamheten. Idag handlar det om förslag att riksdagen ska tvinga SR att sända Skivor till kaffet. Vad kommer de kräva imorgon?

Annonser

Riksdagslistan klubbad – glad över förtroendet att toppa listan

Igår togs till sist slutgiltigt beslut om Miljöpartiets riksdagslista i Uppsala län. I enlighet med provvalsresultatet och valberedningens förslag placerades jag överst på listan, och det av en enhällig partistämma. Känner mig peppad på att driva valrörelsen. Vår tids största ödesfrågor rör klimat- och miljöfrågorna. Miljöpartiet har denna mandatperiod lyckats föra politiken många steg i rätt riktning, bland annat vad gäller fyra spår Uppsala-Stockholm och spårväg i Uppsala, men för att komma till avslut är det nödvändigt att Miljöpartiet ges fortsatt starkt politiskt inflytande.

Valberedningsförslag i elfte timmen

Lagom till årets sista dag presenterade så valberedningen för Miljöpartiet i Uppsala län sitt förslag, där man utöver provvalsresultatet också gjort andra avvägningar.  

Glad att tillsammans med Malena Ranch, etta på regionfullmäktigelistan, föreslås vara vallokomotiv. Trots en svår parlamentarisk situation både i riksdagen och i regionfullmäktige har Miljöpartiet lyckats genomföra väldigt många viktiga gröna reformer under mandatperioden. Nu ska vi kämpa för ett grönt valresultat 2018 och fortsatt omställning till ett hållbart samhälle! Gott Nytt År!

Granskning av granskarna

Medverkade idag för första gången vid konstitutionsutskottets genomgång utifrån JOs verksamhetsberättelse. Även granskarna behöver granskning… Bland det mest uppseendeväckande i genomgången var situationen vid Kronofogdemyndigheten, som inte har en fungerande kontroll över sina rutiner, med en dramatisk ökning av JO-anmälningar som följd. Vid ett tillfälle hade ett brottsoffer inte fått det skadestånd som utdömts, varför han kontaktade JO. Det visade sig att det skadestånd som kronofogden fått in betalats tillbaka till brottslingen istället för till brottsoffret. Detta skulle givetvis korrigeras och krav på återbetalning skickades. Men till brottsoffret! JO är en viktig instans, som kan hjälpa medborgare när myndigheter agerar felaktigt. Men inte bara de felaktigheter som uppmärksammas ska korrigeras, JOs kritik måste leda till att strukturella problem åtgärdas.

Provval till MPs riksdagslista i Uppsala län klart

Nu har Miljöpartiets medlemmar i Uppsala genomfört provval till riksdagslista för nästa års val. Väldigt glad över att en majoritet av de som röstat vill ha mig på förstaplatsen – ett kvitto på att man är nöjd över mina insatser i riksdagen, och har tilltro till att jag kan fortsätta att driva grön politik i riksdagen. Utfallet kan rimligtvis också tolkas som att medlemmarna generellt är nöjda med de ställningstaganden riksdagsgruppen gjort under åren. Många beslut har varit svåra och långt ifrån självklara, men i de allra flesta fall har vi nog i slutänden gjort det bästa möjliga i en svår parlamentarisk situation. Listan ska slutligen fastställas av valstämma i januari, men vem eller vilka som väljs in i riksdagen avgör väljarna den 9:e september med sina kryss, eftersom personvalsinslaget numera är stort i Sverige.

Grundlagsskydd för public service möjligt först 2023

Reaktionerna på utredningsförslaget att slopa tv-licensen och införa ett system som stärker public service oberoende har till mycket övervägande del varit positiva. Men frågan har rests varför inte ett grundlagsskydd införs som i ännu högre grad stärker oberoendet, och att det borde komma först eller i alla fall samtidigt som licensens skrotas. En grundlagsutredning tillsätts i vår. Den kommer att arbeta fram ett förslag att lägga i god tid innan valet 2022. Första beslut om ny grundlag kan alltså tas nästa mandatperiod. Men eftersom grundlagsändringar kräver två likalydande riksdagsbeslut med mellanliggande allmänt val kan ett andra beslut tas först hösten 2022, och ny grundlag träda i kraft först 2023. Så länge kan vi inte vänta med att ändra finansieringsform om vi inte accepterar en väsentligt mycket högre tv-licens än idag de hushåll som har kvar en tv då. Skriver mer om hur utredningen kraftigt ändå stärker oberoendet i dagens Metro.

Åland imponerar

På färjan hem från Åland efter att ha varit med i parlamentslandskamp i fotboll mellan Åland, Sverige och Finland. Nyttan av sådana utsvävelser kan förstås ifrågasättas, men internationella utbyten är av godo. Utöver fotboll hade vi också ordentliga genomgångar av både Ålands historia och hur lagtinget fungerar, där jag har lärt mig mycket. Framför allt imponerande över hur närdemokratiskt Åland styrs, med många små kommuner och samtidigt stort inflytande över både Finlands nationella politik och ställningstaganden inom EU. Åland sticker samtidigt ut som den mest välmående regionen i Finland. Men 2 av de 30 platserna i parlamentet innehas av ett parti som inte nöjer sig med dagens självstyre, utan kräver ett helt självständigt land. Övriga partiers påpekanden att ett sådant steg med ens skulle nullifiera alla generösa internationella avtal regionen fått som del av Finland biter inte som argument.

Och, ja, Sverige vann fotbollen med Åland på hedrande andraplats.