Återvald distriktsordförande tillsammans med Andrea Byding

För ett år sedan inför Miljöpartiet i Uppsala län delat ordförandeskap, när jag och Andra Byding valdes till ordföranden för distriktsorganisationen tillsammans. Med tanke på att partiet på riksnivå haft språkrör sedan det bildades kan det tyckas lite saktfärdigt att på regional nivå ta det steget först 37 år senare… Hur som helst tycker jag att det har fungerat ypperligt, och medlemmarna måste också vara hyfsat nöjda eftersom jag och Andrea återvaldes på länsstämman igår. En länsstämma som för övrigt inleddes med att fyra av kandidaterna till EP-listan presenterade sig, Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren, Wanja Kaufmann och Jacob Risberg. Samtliga fyra behövs i EU-parlamentet, så nu vill det till att MP lyckas behålla sina mandat – minst!

Annons

Kick-off på UKK

Ska nu iväg på kick-off på UKK och för första gången som styrelseordförande träffa alla medarbetare i konsert- och kongresshuset. Uppdraget knyter faktiskt lite ihop mitt politiska arbete – ett av de första större politiska uppdrag jag hade var nämligen när jag för 17 år sedan var med i den jury som skulle utse vinnande bidrag i den arkitekttävling om ett konserthus som då utlysts. Fler än 100 bidrag kom in, så det var ett omfattande arbete för juryn och vi blev inte eniga. Jag och vänsterpartisten reserverade oss till förmån för ett billigare hus.

Hela tanken med UKK var redan från start att det skulle vara ett konserthus som riktade sig och stod öppet för alla Uppsalabor, och stora steg mot att uppnå det målet har verkligen tagits sedan dess. Men riktigt framme är vi förstås inte än, och min ambition är förstås att ta ytterligare steg på den vägen kommande år.

Ett perspektiv jag betonat under mitt arbete i riksdagens kulturutskott är att konst och kultur är så mycket mer än förströelse eller upplyftande upplevelser. Det är genom konsten och kulturen som vi ges möjlighet att förstå oss själva, varandra och vår omvärld, som vi har möjlighet att se världen ur andra perspektiv än det egna. God tillgång till kultur för alla är därför en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle som hänger samman och med plats för alla.

Mitt budskap idag till alla som arbetar på UKK, oavsett med vad, är därför att de ytterst också medverkar inte bara till att skapa tillgång till kultur, men också genomför ett arbete i demokratins tjänst.

Grundlagssäkra public service

Förhoppningen att det går att få till en regering som inte är beroende av SD  finns kvar. Men även om en sådan regering kommer på plats 2019 är risken uppenbar att det inte är för evigt. En viktig uppgift för kommande regering är därför att öka skyddet för vår demokrati, så att en eventuell framtida SD-regering inte hur enkelt som helst kan avveckla demokratin. En enkel åtgärd här är att ge public service grundlagsskydd. Vi har sett hur högerpopulister och nationalister tagit kontroll över radio och TV när de väl kommit till makten i andra länder, och självfallet kommer man försöka göra det också i Sverige. Att lägga ner P3, som Åkessson vill, är inte ens förnamnet på ett övertagande av public service. Att politisera public service ska inte gå att göra med mindre än att likalydande beslut fattas av två olika riksdagar med ett ordinarie riksdagsval mellan. Då ges i alla fall svenska folket en möjlighet att rösta bort en regering som tar sådana steg.

Miljöpartiets medlemsantal i Uppsala län ökar kraftigt

Miljöpartiets medlemsantal i Uppsala län ökade med 24,2 procent under 2018. Från 495 medlemmar 31/12 2017 till 615 medlemmar 31/12.

Det bekräftar det partiet kommunicerat under förra mandatperioden, att partiets medlemsantal ökar kraftigt under valår för att sedan minska mellan valen. Den bild som andra spridit att partiet gått kräftgång är felaktig, den långsiktiga trenden är att Miljöpartiet blir allt starkare.

Språkrörsnominerad

Har nu låtit min rapport om tobaksindustrins miljöpåverkan skickas till tryck. Lite läskigt, må alla beräkningar ha blivit korrekta! Med det som sysselsatt mig de senaste veckorna bakom mig också dags att blicka framåt. Väldigt hedrande att då ha fått besked om att jag nomineras till språkrör för MP. Att det finns personer som tycker att jag har den kommunikativa förmågan känns stort. Men valberedningen kommer självfallet också få in ett flertal andra goda kandidater inför det synnerligen viktiga arbete man har att hitta rätt person. Att den gröna rörelsen nu måste växa i kraft står helt klart, både sett till hur akut klimatfrågan och hotet mot den biologiska mångfalden är, och sett till den politiska situationen i landet, med en M-KD-SD-budget där bland annat miljö- och naturvården slaktas med 40 procent. Det är mer än de nedskärningar på miljöpolitiken som Trump driver, men har ändå fått mindre uppmärksamhet i svenska medier. De politiska vindarna blåser otäckt runt om i världen nu, den gröna motkraften till det är viktigare än någonsin!

Varför är inte SD:s kuppförsök en riksnyhet?

Måste säga att jag redan saknar UNT:s tidigare ledarskribent Håkan Holmberg och hans klarsynta hållning gentemot anti-demokratiska krafter. En gång är ingen gång, men två gånger är för mycket, och de två ledarstick som nya ledarskribenten bidragit med är båda riktigt usla. Dagens försvar av rökning utifrån principen att var och en äger rätt till sina egna val är väl författad utifrån okunskap om att rök från passiv rökning är farligare än motsvarande mängd rök från ett bloss, men kommer samma försvar för att exempelvis spotta i andras mat – utifrån principen att var och en äger rätt till sin egen handling – följa på det? Gårdagens försök att göra SD till offer är däremot inte bara författad utifrån okunskap om demokratiska principer, men också riktigt farlig. Här har SD i Region Uppsala precis försökt kuppa sig in i nämnder och styrelser genom att mot Socialdemokraternas vilja försökt bilda en valkartell med S. Att förminska problematiken i detta beteende är riktigt anmärkningsvärt. Ett försök att locka nya prenumeranter?  SDs agerande borde istället ha rönt större intresse nationellt, då det är ett tydligt svar på frågan varför många partier inte vill samarbeta med SD.

Knapptryckarkompani?

Det finns en utbredd uppfattning om att riksdagen är ett knapptryckarkompani där den enskilde ledamoten inte har något inflytande (inte minst efter att fd moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson 2011 skrev en bok med den titeln). Antingen i opposition och utan möjlighet att påverka, eller företrädare för ett regeringsparti och då utan annan uppgift än att rösta för regeringsförslag. Kom till Scandic i Uppsala kl. 18 ikväll så får du höra om mitt arbete i riksdagen den förra mandatperioden, och få svar på frågan om det ligger något i det där med knapptryckarkompani.

Kulturskoleklivet i kläm

Tycks som kulturskoleklivet hamnar i kläm pga situationen med en övergångsregering. Hör här och var kommentarer att landet verkar ju fungera bra utan riktig regering. Självklart är det så att administrationen fungerar ändå under en period. Problemet är att inga åtgärder kan tas för att möta de utmaningar som redan finns och de som kommer framöver. Så kan vi få en riktig regering nu tack, i första hand bestående av S-MP-L-C?

Tobaksindustrins energianvändning

Har under dagen haft mailkorrespondens med en Professor of Environmental Technology vid Imperial College London om att hans forskargrupps slutsats att tobaksindustrins totala energianvändning är 62.2 GJ/år måste vara uppåt väggarna fel.

Om jag istället utgår ifrån det British American Tobacco anger i sin miljöredovisning, att man 2017 förbrukade 2911 kWh/miljon cigaretter, och utgår ifrån att det är en genomsnittlig energianvändning för all cigarettproduktion globalt/år, innebär det att den totala energianvändningen för de 6 250 miljarder cigaretter som produceras årligen är 18,19 TWh. Det kan jämföras med all el som O1, O2 och O3 producerade per år när alla reaktorer var i drift.

Återstår att se om man går ut med en rättelse, eller om jag har missuppfattat något. Känns ju inte helt bra om en rapport som publicerats i en vetenskaplig tidskrift och  som används av WHO har helt felaktiga uppgifter om tobakens energianvändning.

 

Presentation av resultat av mitt riksdagsarbete

Utskottsbehandlingen av public service-finansiering är klar och rullar vidare till riksdagsbeslut. Hade förstås varit kul att vara med i sluttampen av den process som jag annars har varit med från start av, i form av utredningsdirektiv och utredningsarbete. Att sändningstillståndet blir sex år istället för 10 ser jag som helt odramatiskt, det viktiga är dagens system – som faktiskt inte fungerar på sikt när allt färre väljer att ha TV – ersätts av ett system som både är långsiktigt och stärker public service oberoende. För egen del arbetar jag vidare i den grundlagsutredning som nu ser över om public service oberoende kan stärkas ytterligare genom ett grundlagsskydd. Att SD går emot förändringen, och därmed motverkar en lösning som säkrar public service ekonomi och självständighet, rimmar väl med hur de titt som tätt uttrycker en generellt negativ syn på public service.

Den som vill höra mer om turerna kring public service och övrigt om resultatet av mitt riksdagsarbete är välkommen nästa måndag till Scandic i Uppsala klockan 18.