Ännu enklare att äga sin egen vindkraft

Sveriges vindkraftkooperativ, svef, höll årsmöte igår, med min riksdagskollega Stefan Nilsson som mötesordförande. Med så väl låga elpriser som låga elcertifikat är föreningens ekonomi hårt pressad, men egenägd vindkraft ger fortfarande den billigaste elen i Sverige. Skillnaden gentemot solel, vattenkraft eller kärnkraft är dock mindre än tidigare, så för att attrahera nya medlemmar att gå med i kooperativet beslutade årsmötet att minska kravet på kapitalinsats. Tidigare har man som lägst kunnat köpa en andel motsvarande 1000 kWh/år, denna splittas nu i tiondelar så att den som bara vill ha 100 kW/år ges sådan möjlighet. Splitten sker 1/1 2018 då den som idag har en andel (värd 1000 kW/h) alltså får tio andelar (värda 100 kW/h styck). Föreningen fortsätter samtidigt undersöks möjligheten att komplettera med solel. Eftersom solceller ger mest på sommarhalvåret och vindkraft ger mest på vinterhalvåret är sol och vind utmärkta komplent som inte heller behöver innebära ökad inmatningskapacitet vid föreningens verk.

Nu vänder elcertifikatpriset upp

De fem partierna bakom energiöverenskommelsen har nu bestämt sig för att tidigarelägga storsatsningen på vindkraft och annan förnybar energi. Den proposition som regeringen nu presenterat, och som alltså har brett stöd i riksdagen, innebär konkret att ambitionen elcertifikaten, ska tillföras 18 TWh i jämn takt. Det är en tidigareläggning av satsningarna jämfört med det förslag från myndigheterna som legat på bordet, som upprört delar av förnybartbranschen och fått Miljöpartiet att driva på för en tidigareläggning. Beskedet från regeringen gjorde att marknaden för elcertifikat tog ett glädjeskutt upp 13 kronor idag! Det innebär ett välkommet tillskott till de vindkraftsaktörer som den senaste tiden haft en ekonomiskt problematisk situation.

Upprop för lika villkor för all egenägd förnybar el

Regeringen har fått till en mycket bra lösning för den som vill sätta upp solceller på eget tak. Nu är det dags att gå vidare och skattebefria egen använd el från andelsägd vindkraft också. Till skillnad mot den väldigt småskaliga solelsproduktionen, är ett vindkraftverk både för stort för att ha på villatomten och producerar alldeles för mycket el i förhållande till vad du behöver för ditt hushåll. Vindkraften passar därför bättre som andelsägd. Så länge jag använder hela min andelsägda prosuktion för egen konsumtion är det enda rimliga därför att elen skattemässigt betraktas på samma sätt som el från egna solceller. Håller du med? Då kan du skriva under upprop för saken här.

Syntetisk svängmassa är lösningen på frågan om 100 procent förnybar el

Har under dagen varit på ett intressant seminarium om svängmassa – detta begrepp som seglat upp som ett hinder mot omställningen till 100 procent förnybar el efter att effektbalansen visats vara möjlig att klara. För att kort sammanfatta frågan så krävs en omfattande svängmassa för att säkerställa 50 Hz i elnätet +/- o,1 Hz. Större frekvensförändringar än så försämrar elkvaliteten, och med en förändring över 0,9 Hz är det många industrier som helt enkelt drabbas av driftstopp, med omfattande kostnader som följd. Sweco visar nu i en rapport att 2 kärnkraftreaktorer är nödvändiga att behålla om vi ska vara säkra på att inte överstiga så stora frekvensförändringar (se bilden). Men även denna utmaning har en lösning, och den heter syntetisk svängmassa. Kanske dags att komplettera elcertifikatsystemet med ett certifikatsystem för syntetisk svängmassa? img_6292

Remissinstanser sågar SKBs ansökan

När SKBs ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar nu granskats av remissinstanserna förefaller det som att ansökan inte tillräckligt väl bevisar att slutförvaret är helt säkert. Bland annat skriver Kärnavfallsrådet, som är ett oberoende tvärvetenskapligt råd till regeringen, att det finns flera frågor som fortfarande är ofullständigt besvarade vilket gör att det inte går att säga att kopparkapslarna är hundra procent säkra, varför man efterlyser mer forskning. Går det att någonsin vara säker till hundra procent? Vi måste vara det inte slutförvaret kan byggas, eftersom effekterna vore så frukansvärda om något går fel. Även om vi måste hitta sätt att hantera kärnavfallet, och även om det är vi som lever nu och som har haft nyttan av kärnkraften som måste ta ansvaret att hitta och finansiera en säker hantering – får inte den stressen leda till att vi tummar minsta på säkerheten. Det är regeringen som i slutänden har att fatta beslut om SKBs ansökan – inte riksdagen – så den som ibland ställer sig frågan om det är värt besväret att MP vill förbli ett regeringsparti, har enbart vad gäller slutförvaret ett enkelt svar på den frågan!

Rätt och fel om energiuppgörelsen

Skriver i UNT om energiuppgörelsen. Många tolkningar finns av vad den verkligen kommer att leda till. För en gångs skull håller jag med Jan Björklund: den kommer att leda till en massiv utbyggnad av vindkraften, vilket sänker elpriserna, vilket driver på fortsatt avveckling av kärnkraften. Att beslut redan fattats om att avveckla fyra reaktorer var redan det en större framgång under mandatperioden än vad jag trott skulle uppnås. Men med energiuppgörelsen toppar vi nu det. Att Naturskyddsföreningen och Greenpeace applåderar uppgörelsen är också ett gott betyg och visar att de förstått att avveckling i form av förbud och skadestånd, som vid avvecklingen av Barsebäck, är en onödigt kostsam avvecklingsmetod. Men Moderaterna då, som samtidigt har vinkeln att de nu räddat sex reaktorer och öppnat möjligheten för fyra nya reaktorer att ersätta de som avvecklas, har de missförstått allt? Tja, tiden ger oss svaret. Men det kan mycket väl vara så att Moderaterna inte har något emot 100 procent förnybar energi, men att man inte riktigt törs göra en sådan helomvändning i ett svep utan håller sig kvar vid kärnkraften i retoriken. Blir resultatet det MP förutser: utbyggd förnybar elproduktion, lägre elpriser och en ordnad kärnkraftsavveckling som inte leder till behov av import av fossil el från kontintenten – då lär ju inte heller Moderaterna behöva skämmas i efterhand!