Nya mediestödet en väg till breddad ägarspridning av lokalpress

Deltog idag på seminarium för att kommentera Sverker Lindströms rapport om ägarsituationen inom dagspressen. De senaste åren har ägarkoncentrationen stärkts mer och mer. Förhoppningen är att nya mediestödet kan vända utvecklingen. Läs mer här.

 

Annonser

Sista ordet inte sagt om estetiska ämnen på gymnasier

Musikpolitisk debatt på förmiddagen och kammardebatt om kultur för barn och unga på eftermiddagen, präglad av att alliansen nu säger sig fälla propositionen om att återinföra estetiska ämnen på gymnasieskolan. Men så lätt ger vi oss inte, utan jobbar vidare för ett återinförande!

Instrumentell kultursyn?

Moderaterna i riksdagen bjuder in till seminarium med Lasse Åberg på temat ”Hur ska vi hitta nya och andra sätt att entusiasmera och engagera fler i klimatfrågan? Varför inte ta hjälp av artister och kulturarbetare som i sin yrkesutövning just gestaltar, berör och inspirerar?”

Mycket bra initiativ. Hade MP gjort samma sak hade vi mötts av massiv kritik om att vi utnyttjar kultur för instrumentella syften. Så fint att andra kan göra det vi inte får.

Ytterligare stärkt biografstöd i vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten är i regel en stram historia, men några försärkningar av det som redan är den starkaste kulturbudgeten någonsin blir det. Biografstödet höjs från 25 mkr till 40 mkr. Då de ökade momskostnaderna för landsbygdsbiograferna beräknats uppgå till 20 mkr innebär det i praktiken 2 kr tillbaka för varje momskrona. Att en ny biograf slår upp portarna i Östhammar under året står redan klart, förhoppningsvis kan dagens budgetbesked få ytterligare fler att tordas gå mot strömmen. Under alliansens regeringsår försvann 1/3 av landets biografer, från ca 600 år 2006 till ca 400 år 2014. Den trenden torde i alla fall nu brytas helt!

Kulturskolepengar blev dansundervisning i Tierps kransorter

Gjorde igår ett studiebesök på kulturskolan i Tierp och den bild alliansen försöker sätta om att det statliga anslaget till kulturskolan innebär statlig styrning motsades kraftfullt. Tierp utnyttjar statsbidraget till att hålla dansundervisning i fem kransorter efter att ha undersökt vilka behov som finns. Med egen finansiering går man nu vidare och mer en halverar terminsavgiften från 650 kr till 300 kr. UNT skriver mer om mitt besök här.