Svåra tider för kulturarbetare?

Coronakrisen är fruktansvärd för alla som drabbas själva eller har anhöriga som är sjuka, döende eller döda. Men nu är det istället en animerad diskussion om att krisen skulle vara fruktansvärd också på andra sätt. Lite perspektivlöst, kan jag tycka, att jämföra ekonomiskt tapp med hälsa och liv. Alla har förstås sina erfarenheter av hur restriktionerna slagit. Jag kan inte annat än att dela med mig av mina. Och de är inte så negativa. Tvärtom har det gått väldigt väl att etablera ett nytt besöksmål för guidade visningar och konserter. Så bra att jag drar slutsatsen att det där med Hemester har varit positivt för verksamheten, och att små kvalitativa arrangemang gynnats, i en tid när stora publika evenemang ställs in. Inte alla kulturarbetare som drabbas av corona således, för vissa uppstår istället möjligheter. Och vad hindrar egentligen den som är van att rikta sig till en stor publik att nu göra mer exklusiva framträdanden? Utöver att intäkterna/h blir lägre? Tre konserter på en dag istället för en, är förstås mer arbetsamt – men ger upplevelse, intryck och glädje för publiken ändå. Kulturpolitikerna vänder på alla stenar för att hitta långsiktiga lösningar, och de kommer att komma på plats. Men att skylla situationen på politiken är enbart okunnigt och egocentriskt. För att rusta oss för framtiden är det helt andra saker att göra. Sluta med en djurhållning där nya virus sprids till människor. Sluta fossildopa en reseekonomi som sprider virus snabbare än någon hinner hantera. Och ha trygghetssystem som fungerar både vid vardag och kris. Tänk om alla de stödinsatser som nu satts in redan funnits i form av basinkomst, då hade en medicinsk kris inte också slagit hårt mot personers privatekonomi så snabbt.

Annons

Fimbulvinter – ny romansvit

År 536 och år 540 medförde stora vulkanutbrott att partiklar kastades upp i jordens atmosfär, som kom att reflektera bort solens värmestrålning under flera år. Somrarna i norra Europa blev kalla som vintrar. Begreppet Fimbulvinter antas syfta på denna tid, och betyder inte ”svinkall vinter”, utan att det är vinter fast det borde vara sommar. Flera år av vinter ledde förstås till missväxt, hunger och död. Många bygder norröver avbefolkades helt. Hur kom denna klimatförändring att omdana samhället?
 
Jag har i en triologi om Sveriges tidiga historia försökt att förklara de sägner som finns utifrån den kunskap arkeologin ger. Den första boken Fimbulvinter, avhandlar just resultatet av flera års missväxt pga kalla somrar. I den andra delen, Trälarnas uppror, får läsaren möta en förklaring till monumenten i Gamla Uppsala, dåtidens Uppsala. I den tredje delen, Slaget på Vänerns is, är det delar ur Beowulfkvädet som är i centrum för historien.

Här är länk till Fimbulvinter.

Premiär för digital rundtur på Salsta slott idag

Nu är Alla tiders slott och kultur HB igång, som jag driver tillsammans med Linda Karlsberg, till vardags museichef i Enköping, och Marcus Segersvärd, VD för kommunikationsbyrån Komson AB.

Vår ambition är att tillgängliggöra Salsta slott genom att erbjuda guidade rundturer för olika grupper, från skolklasser till seniorföreningar, samt att återetablera konsertserien Musik på Salsta. Slottet kommer även att finnas tillgängligt för fester och tillställningar.

Och idag står premiären för de digitala visningar vi nu erbjuder– där du på egen hand eller tillsammans med vänner och bekanta ges möjlighet att ta en rundtur på slottet, få höra om dess historia och, förstås, ställa frågor till guiden.

Ett stort tack till alla samarbetspartners som gör detta möjligt: Statens Fastighetsverk, Ågårdens häst- och maskintjänst, Handjord, Klaverens hus, Studieförbundet Vuxenskolan, Upplandsstiftelsen, Nationalmuseum, Cajsas kök, Wattholma Kultur- och Hembygdsförenin och Åstråkens Turismförening.

Salsta slott är byggt 1672-1678. Det ägs av Statens fastighetsverk och är sedan 1993 förklarat byggnadsminne. I sina äldsta delar har slottet anor från medeltid och slottet är unikt på så vis att årsringarna är bevarade och tydliga. 1600-tal samsas sida vid sida med 1800- tal och 1900-tal – ett alla tiders slott.

Digital rundvandring på Salsta slott

Sämre tid att öppna ett nytt besöksmål gick knappast att pricka in. Men tack vare samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan blir det tillfällen till digital rundvandring på Salsta slott.

Som en vanlig guidad tur, men istället för att åka till slottet kan du sätta dig bekvämt hemma vid din dator.

Tre tillfällen erbjuds i april. Premiären går av stapeln den 23/4 kl.11-12, och därefter nya tillfällen 26/4 kl.13-14 och 28/4 kl. 15-16.

Viktig satsning på kulturskolan i Uppsalas budget

Själv har jag inte längre något politiskt ansvar för kulturskolan, och det känns då bra att se att saker rullar åt rätt håll ändå – nu i form av att fler platser på kulturskolan är en av de satsningar som finns med i den budget för Uppsala kommun som MP-S-L presenterat. Helt rätt prioritering av kulturnämndsordförande Linda Eskilsson och övriga som tillsett att förverkliga detta.

Med de krav som finns i skolundervisningen är det viktigt med en verksamhet som istället kan utgå från barnens egen lust, och bidra till en glädjerik uppväxt. Med all den fokus som annars är i samhällsdebatten om åtgärder för att minska kriminalitet och skjutningar kan jag också konstatera att de barn och unga som sitter och spelar instrument eller pusslar samman beats i datorn för att rappa till sannolikt inte samtidigt är ute och kastar sten mot bussar eller ägnar sig åt annat otyg.

Blir därför lite brydd av KD:s hätska utfall mot graffiti (dagens Upsala Nya Tidning) och den diskussion som senaste tiden florerat kring att hip hopens låttexter skulle driva kriminalitet. Ja, jag tycker också att Give peace a chance både hade bättre budskap och snillrikare raptext än Shunon och mycket annan hip hop som spelas idag. Men texterna speglar ungdomars värld, skapar den inte. Och varje gång en känsla uttrycks i form av att någon gör en låt istället för att leva ut en aggression är väldigt mycket vunnet. Kultursatsningen i budgeten är därför också en liten pusselbit i den stora trygghetssatsningen.

Stort engagemang för Uppsala konsert och kongress

UNT publicerade igår en liten intervju med mig om att jag nu också formellt tagit över som ordförande i Uppsala konsert och kongress. Lokal politik väcker helt klart stundtals engagemang på större sätt en rikspolitiken, att döma av reaktionerna på notisen. Eller så är det UKK som väcker stort engagemang, för många åsikter om verksamheten finns det… Som alltid är dialog mitt sätt för att hantera det. Allas vilja kan inte alltid uppfyllas, men varje förslag ska beaktas och kommenteras.

Personliga barnlåtar på spotify

Ett mastodontprojekt är färdigt: nu finns personliga barnsånger (dvs låtar där barnets namn sjungs) på spotify och andra musiknedladdningsplatser.

De 220 vanligaste barnnamnen i Sverige finns utgivna, med åtta sånger för varje namn, dvs 1760 musikfiler! Det togs sin tid att ladda upp, ca 25 namn/dag var möjligt. Men förstås ändå bara en bråkdel av vad inspelningarna tog 2010…

Här är länk till Anna. 

Kultur för barn och unga prioriteras bort

Bland de förändringar som M-KD-SD-budgeten medförde finns också en nedskärning på kulturbudgeten med 200 miljoner kronor. Bland annat tar man bort fri entré på statliga museer. Som motiv anges att man behåller fri entré för barn och unga upp till 19 år och ”därmed prioriterar kultur för barn och unga”. Men att prioritera bort en grupp är inte att prioritera en annan, och det är inte så att man på något annat sätt fördelar om resurser för att stärka just barns och ungas tillgång till kultur. Tvärt om ryker också det statliga stödet till kulturskolan. Dessutom är det så att en tioåring knappast går på museum själv, utan behöver vuxens sällskap. Genom att införa entré för vuxna försvåras därmed också barnens tillgång till museum. Om fri entré är en bra eller dålig reform kan självfallet debatteras. Men huruvida M-KD-SD prioriterar barn och unga eller inte är ingen värderingsfråga, det är ett faktum att man prioriterar bort kultur för barn och unga, och faktiskt i större utsträckning än vad man prioriterar bort kultur för vuxna!

‪20. Sänk skatten för de minsta företagen

Valfråga #20. Göra det enklare att starta och driva företag genom att sänka skatten för de minsta företagen.

Ska idag till Orresta gård i Flen för att bland annat träffa kulturarbetare och prata om Miljöpartiets nya förslag till hur vi stärker konstnärers situation bland annat genom nya skatteregler. Men Miljöpartiet vill inte bara underlätta för konstnärers företag, utan generellt sänka skatten för de minsta företagen. Den sänkta arbetsgivaravgift vi infört första året för den första anställda har underlättar för många ensamföretagare att ta steget och också anställa. Det är en politik att vidareutveckla, inom ramen för en grön skatteväxling.

Länk till mitt eget nu väldigt vilande företag finns här.