Nu reformeras presstödsförordningen

Lite exalterad över att ett förslag jag för nio år sedan la som reservation i presstödsutredningen Mångfald och räckvidd nu finns med i nya presstödspropositionen. I ärlighetens namn är det dock en proposition som gör att en handfull tidningar ges förbättrade möjligheter under en period, men inte något som löser situationen på sikt – till det får hoppet ställas till den medieutredning som tillsätts i dagarna. Viktigaste förslagen i propositionen är annars uppmjukad syn på möjlighet för presstöd till tidningar som har högre hushållstäckning än 30 procent och sänkt krav på andel prenumeranter av totalupplaga för medel- och högfrekventa tidningar från 70 till 51 procent, för att därmed ta bort den stora tröskel som gör det svårt för lågfrekventa tidningar att utkomma fler dagar i veckan. Men det är inte bara förenklade möjligheter till presstöd i propositionen, möjligheterna till att fuska till sig stöd genom att ge ut samma tidning med olika titlar stramas år genom att ”uppenbartrekvisitet” tas bort. Det kommer inte innebära en hårdare granskning än dagens från presstödsnämnden, men att det blir mindre utrymme för fuskare att fortsätta försöka hävda att de gör rätt.

Annons

Innovationsstöd för den tryckta dagspressen

Vid mandatperiodens första sammanträde med Presstödsnämnden presenterades bl a regeringsuppdraget till nämnden att ta fram förslag till innovationsstöd för den tryckta dagspressen. Uppdraget ska redovisas senast 15 maj, vilket föranledde diskussion om det verkligen är en realistisk tidsplan, som utmynnade i frågor om det ens är ett meningsfullt stöd. Förvånas att verkställighet av regeringsbeslut ifrågasätts, men nu ska nämnden i alla fall göra ett försök att bli klara med uppdraget före 15 maj!

Välkommen till mediepolitiskt seminarium

Nu är bitarna på plats för ett mediepolitiskt seminarium den 2/2, kl.13-16 i Riksdagen. Aktuella frågeställningar: Hur påverkar digitaliseringen Public service finansiering och oberoende? Erik Fichtelius, VD UR. Hur ska lokalpressen kunna överleva med sviktande annonsintäkter? Hur upprätthålls en mångfald av lokalt redaktionellt arbete med allt större ägarkoncentration? Tobias Hedström, Chefsanalytiker Tidningsutgivarna. Hur kommer man att lyssna på radio i framtiden? Svein Larsen, ordförande Norsk Lokalradioforbund och Patrik Fältström, IVA

Seminariet har karaktär av runda-bords-samtal, där de inledande talarna ger en bakgrund för den efterföljande diskussionen.

Kontakta mig på Niclas.malmberg@riksdagen.se om du vill delta.

I april kommer ett större heldagsseminarium att arrangeras.

Kulturpolitiska huvudfrågor under 2015

Årets faktiska politiska arbete inleds idag med att Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp träffas. I gruppen ingår inte bara miljöpartister, men också olika erfarna kulturarbetare från olika sektorer. Bland annat ska vi lägga upp planerna för ett större kulturpolitiskt seminarium den 23/1. Målsättningen är att formulera en långsiktig kulturpolitik, men dagsaktuella frågor går förstås inte heller att blunda för, och på agendan i kulturutskottet står under våren bildkonsten och kultur för barn och ungdomar. Därtill kommer de frågor som kulturdepartementet tillsätter utredningar för under våren, musik- och kulturskolan samt mediepolitiken. Inte minst den senare kommer säkerligen väcka mycket debatt.

Manifestation för att rädda kulturtidskrifterna

manifestationÄr på väg för att tala vid en manifestation utanför riksdagen för att rädda kulturtidskrifterna. För er som inte kan komma dit finns ett radioinslag här och mitt anförande här:

Först av allt vill jag tacka er som tagit initiativ till att arrangera denna manifestation. Från politiskt håll har vi hittills misslyckats att få företrädare för alliansen och SD att lyssna. Hoppet står till att protester från alla er som direkt berörs ger resultat!

Vi har ett kaotiskt politiskt läge i landet. Den nytillträdda rödgröna regeringen blev fullständigt vingklippt när alliansen och Sverigedemokraterna röstade ner regeringens budgetproposition den tredje december. Ett olycksaligt beslut också för kulturpolitiken, där 366 miljoner kronor skars bort i ett slag. En miljon kronor om dagen!

Att alliansen och Sverigedemokraterna skulle förpassa den rödgröna regeringens nya förslag till reformer till papperskorgen bar förstås väntat. Men att man därutöver far hårt fram med nedskärningar på befintlig verksamhet förbryllar.

Varför dessa nedskärningar på bland annat stödet till kulturtidskrifter nu, när man haft chansen i åtta år i regering? Ett förbiseende säger vissa. Men varför har alliansen och Sverigedemokraterna i så fall vägrat att ens låta företrädare för kulturtidskrifterna komma till kulturutskottet för att redogöra för konsekvenserna?

Tyvärr tror jag att det är en fullt medveten politik. Efter åtta år av kulturpolitiskt stiltje, lägger man nu om kurs och skär ner anslagen!

”Vi prioriterar kultur för barn och unga” säger kulturutskottets ordförande Per Bill, och då ryms inte stöd till vuxnas läsande av kulturtidskrifter. Andra nyliberala debattörer är mer hårdföra och debatterar att staten inte ska finansiera kulturarbetare som får arbeta med det de älskar.

I debatten för man också fram att kultursektorn totalt tjänar på alliansens politik, genom minskat skattetryck. Till kultursektorn räknar man då hotell och restauranger. Men på vilket sätt kulturtidskrifterna gynnas av att hotell och restauranger får lägre skatter kan man inte svara på.

Några större förhoppningar inför morgondagens beslut hyser jag inte. Jag vill istället ber er hålla ut till valet den 22 mars. Får vi en rödgrön majoritetsregering lovar jag att stödet till kulturtidskrifterna kommer att återställas!

Lagd budget ligger

Det blev ingen förändring av alliansens och SD:s nedskärningar av kulturtidskrifterna vid dagens utskottssammanträde. Kammaren fattar beslut på torsdag. Från vissa håll talas det i termer om ”det känns lite som överdriven hysteri från en väldigt privilegierad grupp. (kulturpersoner som får betalt för att göra det de älskar)” Men nu är det så att de som arbetar på kulturtidskrifterna gör ett viktigt arbete – det är inte ett bidrag för fritidssysselsättning.

Fortsatta problem med alliansens kulturbudget

Mer på samma tema som igår. Vid dagens sammanträde med Kulturutskottet gav Kristina Ahlinder från Förläggarföreningen en dragning av vad konsekvenserna blir med alliansens nedskärningar med 15mkr på litteraturstödet, från en nivå om 37mkr. Uppenbarligen var det konsekvenser som alliansen inte riktigt hade förutsett. Litteraturstödet är helt avgörande för att förlagen ska kunna ge ut icke kommersiell litteratur. Enligt Förläggarföreningen är det bara 1 av 10 publicerade böcker som är kommersiella. Svensk litteratur blir således väsentligt mycket smalare när litteraturstödet kapas. Återstår att se om alliansen parerar denna nedskärning genom att flytta över resurser från något annat område.