Blev ej sista duellen…

Skrev igår att Heby bibliotek var sista anhalten för den debatturne som jag och Solveig Zander (C) genomfört. Blir dock en till – i Sala – då en i publiken efteråt bjöd in oss till Sala. Bättre betyg går inte att få än att någon önskar fortsättning…

Miljöfrågor var förstås i fokus igår, och vi kan konstatera att både MP och C har viktiga roller i förhållande till Socialdemokraterna respektive Moderaterna här. Men jag menar att Miljöpartiet varit mer framgångsrika i uppgörelser med S än vad Centerpartiet varit i förhandlingar med M. Förbud mot uranbrytning är en tydlig sådan fråga. Både C och MP har drivit det länge, men C har aldrig lyckats få med M på saken, vilket MP däremot lyckats få S med på – varför MP i regering gjort att riksdagen kunnat fatta beslut om att förbjuda uranbrytning.

 

 

Annonser

Sista duellen mot Solveig Zander (C)

Med ett rykande färskt valmanifest efter helgens kongress ska jag ikväll ha sista duellen mot Solveig Zander (C). Denna gång på biblioteket i Heby, kl. 18. Börjar ju kunna Centerns svagheter i miljöpolitiken vid det här laget, men förhoppningsvis omprövar C ställningstagandet i frågor man hamnat hopplöst fel. Antibiotikaskatt på kött borde vare en sådan fråga. Det är ju inte bara en politik för att hantera problemet med antibiotikaresistens, men också något som gynnar det svenska lantbruket, vars konkurrensfördelar mot billigt importerat kött stärks. En annan fråga med sådana dubbla vinster är att flytta fram målåret för bränslebytet till 2030, som inte bara minskar koldioxidutsläppen, men också gynnar de gröna näringarna, dvs förutsättningarna att producera biodrivmedel, vilket borde vara en hjärtefråga för C. Med tanke på att så många miljöpolitiska reformer också har andra positiva effekter är det förbryllande att det bara är miljöpartiet som går från ord till handling i miljöpolitiken på riktigt.

Centern naiva i flygfrågan

Precis som i de två tidigare debatterna blev flygskatten en huvudfråga när jag och Solveig hade vår tredje duell igår. Trots att flygbranschen nu skrivit ner prognosen för flygets fortsatta utveckling, och att flygskatten därmed haft förväntad effekt, står C kvar i sitt nej till ekonomiska styrmedel för att minska flygtrafiken. Istället förespråkade Solveig krav på att alla plan som flyger från Sverige drivs med biobränslen. Det vore ju radikalt om det genomfördes nu, eftersom sådana volymer biobränslen saknas skulle flygen stå. Men vad centern menar är att istället för att agera nu ska man ställa kraven i framtiden. Men även det är naivt, ska biobränslet räcka måste flygtrafiken minska radikalt, vilket gör att man är tillbaka på ruta ett – behovet av ekonomiska styrmedel för att minska flygtrafiken.

Sund utveckling att allianspartier stöttar regeringen

Att alliansen i så stor utsträckning har hållit ihop även i opposition har varit märkligt sett till att de enskilda partierna har hållit tillbaka hjärtefrågor. Centern har nu i två viktiga frågor satt de egna idealen framför allianslojaliteten, först förbud mot brytning av uran och idag stöd till propositionen om ensamkommande flyktingbarn. All heder till C för det. Mer under radarn, men en viktig fråga inom kulturutskottet, är att L stöttar regeringens kulturskoleproposition, och inte följer moderaternas krumbukter i den frågan. Även det utomordentligt bra. Mer sådant framöver!

Mer än fördubblat pris på utsläppsrätter – men subventionerna kvarstår

Alliansregeringen valde ju att sälja överskotten av svenska utsläppsrätter, med följd att ansträngningar inom industrin i Sverige för att minska koldioxidutsläppen blev till utsläpp i andra länder. Efter regeringsskiftet har de svenska överskotten istället makulerats, och utsläppsminskningar i Sverige därför också blivit utsläppsminskningar globalt.

Det stora problemet med utsläppshandeln har dock varit den alltför generösa tilldelningen av utsläppsrätter. Regeringen har här agerat inom EU för att reformera systemet, och med gott resultat – den reduktion av utsläppsrätter som Sverige lyckats driva igenom har inneburit ett mer än dubblerat pris på utsläppsrätter, från 5 till 11 euro, vilket gör en stor del av kolkraften inom EU olönsam.

Samtidigt kortsluts de politiska ambitionerna att fasa bort fossil energi när EU godkänner statsstöd till kolkraften; för bara någon månad sedan gav EU-kommissionen klartecken till Polen att fortsätta landets subventioner till kolkraft. Sverige måste nu agera för att också få bort subventionerna till fossil energi, en situation där man ger med ena handen vad man tar med andra leder inte rätt.

 

Förbud mot vissa mikroplaster

En av mina tidigare riksdagsmotioner förverkligas nu när mikroplaster i vissa produkter förbjuds.

Mikroplaster utgör den största andelen av allt plastskräp i världshaven. Forskningen visar samtidigt att mikroplaster orsakar stora skador på den marina miljön. Enda lösningen på problemet är att minska tillförseln av mikroplaster, och ett sätt att göra det är att förbjuda användningen i produkter där mikroplasterna enkelt kan ersättas.

Skriver mer i Altinget.

Välkommet besked från MMD – folkomröstning skjuts på obestämd framtid

Mark- och miljödomstolens besked idag att SKBs ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle i Östhammar är otillräckligt var logiskt, men likväl välkommet. Stod i startgroparna att påbörja kampanj inför folkomröstningen, men den skjuts nu på en oviss framtid. Bra att MMD tagit frågan om osäkerheten kring kapslarna seriöst, och inte bara sett det som en teknikalitet!