Regeringen höjer avgiften till kärnavfallsfonden

För första gången någonsin tar en svensk regering nu det fulla ansvaret för att finansiera kostnaderna för kärnavfallet genom att höja avgiften till kärnavfallsfonden till den nivå som beräknas behövas. Hade aldrig hänt utan MP i regering!

Annonser

Centerns tomma miljöskatter

Skriver i UNT med Janine Alm Ericson och Rasmus Ling om centerns tomma mijöskatteretorik; de föreslår flera skatteförändringar som de själva rimligtvis vet inte går att genomföra, samtidigt vore som de är engagerade i att motverka de konkreta miljöskatter som regeringen lägger fram.

Bl a pratar C om en klimatbonus för åkerier, men utan att berätta att utredningen som låg till grund för förslaget slog fast att det förmodligen strider mot EU:s statsstödsregler. Listan av liknande exempel kan göras längre, men i slutändan är det ändå intressantare att se på vad de själva lyckades åstadkomma när de hade chansen i regeringsställning. Då avbröt Centern den gröna skatteväxlingen som gjort Sverige till ett internationellt föregångsexempel.

Nu vill Centern än en gång samarbeta med Moderaterna, som snarare vill ha en brun skatteväxling med sänkta miljöskatter. Det troliga blir att Centerpartiet därmed endast skulle få igenom de miljöskadliga delarna av sina förslag, såsom de höjda miljöskadliga subventionerna till jordbruket och sitt stöd till vissa typer av dieselbilar.

Snack eller verkstad?

Solveig Zander replikerar på min och Maria Gardfjells tidigare debattartikel om hur centern i sin skuggbudget skär ner på miljöanslagen. Men tyvärr önsketänkte hon när hon läste artikeln och tolkade den som en invit till att utan förbehåll fördjupa samarbetet mellan regeringen och Centerpartiet. Vad vi skrev var det motsatta: om samarbetet ska kunna fördjupas måste Centerpartiet börja visa att miljöpolitik inte bara är något man pratar om, utan något man också är beredda att stå upp för brett.

Vidare låter det på Zander som om det inte idag finns något samarbete alls mellan regeringen och Centerpartiet. Så är inte fallet. Exempelvis har Centerpartiet förtjänstfullt slutit upp bakom energipolitiken, med målsättningen 100 procent förnybar energi, och står också bakom den nya klimatlag som riksdagen klubbade i våras.

Problemet för Centerpartiet är att man ägnar sig åt snack istället för verkstad. Det står tydligt både vad gäller skattepolitiken och när det gäller anslag inom miljöområdet. Av någon anledning som centerpartisterna inte själva lyckas förklara säger man nej till att alla transportslag ska betala för sin miljöpåverkan, dvs nej till den klimatskatt på flygresor som riksdagen snart klubbar. Flyget står för en allt större andel av koldioxidutsläppen, och i en internationell jämförelse är det billigt att flyga i Sverige. Lika fullt talade Centerpartiet tidigare till och med om att fälla regeringen om en flygskatt infördes. Nu har centern lyckligtvis backat från det. Men hotet kvarstår att skatten skulle rivas upp om en alliansregering tillträder, med ökade utsläpp från flyget som följd.

Skriver mer om saken med Maria Gardfjell i UNT.

 

Centern saknar helhetsperspektiv i miljöpolitiken

Efter att nu ha tagit del av Centerpartiets budgetmotion måste jag säga att jag är djupt förvånad över de nedskärningar man får fram med inom miljöpolitiken. Centern kallar sig alliansens gröna röst, lika fullt är det var fjärde miljökrona centern vill kapa i sin budgetmotion, hela 2,4 miljarder redan nästa år. Sett till hela hela budgetperiodens tre år är det 11,3 miljarder kronor centern skär ner.

Det Centerpartiet gör i praktiken är att ta från framtida generationer för att finansiera skattesänkningar idag. Men det är inte bara på utgiftssidan centern inte lever upp till epitetet grön, utan också på intäktssidan, då man bland annat ger besked om att man vill avskaffa flygskatten. Det innebär att flygets utsläpp skulle fortsätta vara helt befriat från klimatskatt och att den flygtrafik som ökat med hela 77 procent sedan 1990 skulle fortsätta att öka.

Det kanske mest uppseendeväckande i centerbudgeten är dock att man helt vill plocka bort det så kallade klimatklivet. Vilka cykelvägar är det centern tycker är onödiga? Vilka laddstolpar är det man vill prioritera bort? Centern vill också gå så långt som att 2018 helt nolla resurserna till det så kallade stadsmiljöavtalen. Därigenom skulle man omöjliggöra finansiering av spårtrafik i Uppsala och annan utveckling av kollektivtrafiken.

Centern minskar också insatserna för skydd och skötsel av värdefull natur med ca 1 miljard per år. Det skulle i praktiken innebära omfattande skövling av värdefull skog. Även stadsnära grönområden prioriteras bort i centerbudgeten genom att den rödgröna regeringens satsning på gröna städer avvecklas helt i förslaget.

Självfallet är inte allt nattsvart i budgetförslaget. Att Centerpartiet har ett nyvaknat intresse för havs- och vattenpolitiken är välkommet, liksom att centern nu ser järnvägens behov. Men här reses en annan fråga: med tanke på hur svag ”alliansens gröna röst” är, hur står den sig i ett allianssamarbete? Vem drar det längsta strået i den öppna konflikten mot Moderaterna, som bland annat vill stoppa planerna på höghastighetståg och istället sänka skatten på bensin?

Utifrån centerns retorik i miljöfrågor och partiets fortsatta hållning mot SD skulle en S-MP-C-regering efter valet kunna vara ett tänkbart alternativ. Men för att vara ett välkommet sådant måste centern gå från ord till handling i miljöpolitiken, inte bara göra punktvisa insatser utan se till helheten!

Skriver mer med Maria Gardfjell i UNT.

 

Fler medlemmar i friluftsorganisationer positiv indikator

Efter en lång nedåtgående trend ökat nu antalet medlemmar i friluftsorganisationer kraftigt, och är det högsta på tio år. Att den rödgröna regeringen höjt anslagen kan förstås ha hjälpt till på traven, men framför allt ser jag den positiva trenden som en indikator på ökat intresse för natur och miljö. Med intresse för att vistas i skog och mark ökar också förutsättningarna för att vilja bevara en ofördärvad natur och skydda hotade arter. Bland de nytillkomna medlemmarna finns många barnfamiljer, vilket ytterligare stärker förhoppningarna att vi går en mer grön framtid till mötes.

Skördetid

Skördefest i mången grönsaksodling nu, och skördefest för Miljöpartiet när budgetpropositionen presenteras idag. Så mycket som vi arbetat för länge faller på plats i den grönaste budgeten någonsin. Sverige har den globala ledartröjan i klimatarbetet och fortsatt stark svensk klimatpolitik är därför direkt avgörande för om vi ska klara klimatmålen. Skriver mer om saken i UNT: http://www.unt.se/asikt/debatt/mp-gor-stor-skillnad-4761511.aspx