Trippelnytta

Har under förmiddagen varit på studiebesök tillsammans med Jenny Lundström för att se ett projekt Skogsstyrelsen driver, där man tar hjälp av nyanlända och långtidsarbetslösa för att inventera skyddsvärda träd. Tre nyttor i ett. Naturvård, integration och en möjlighet för långtidsarbetslösa att komma tillbaka i arbete. Den tredje delen fanns inte med från början, men har varit ett stort tillskott för att skapa bättre balans mellan svensktalande och de som behöver lära sig svenska. Egentligen en självklarhet, för att kunna driva integrationsprojekt måste svenska vara naturligt samtalsspråk.

Annonser

Fortsatt debatt om föreningsbidrag

När ledarsidor driver radikala förslag men vägrar publicera mothugg är det utomordentligt att det finns andra aktörer som kan publicera repliker. Fortsätter därför att debattera frågan om varför föreningsbidrag behövs, men att vi samtidigt inte kan ge bidrag till föreningar som inte står för alla människors lika värde, i Altinget.

Bättre förslag till bankskatt, tack

Att finansiella tjänster inte är momspliktiga samtidigt som skattebetalarna står för en insättningsgaranti och gång efter annan gått in och räddat bankerna är en skevhet som måste korrigeras. Rättigheter och skyldigheter ska balansera för all verksamhet. Det förslag till bankskatt som nu remitteras är problematiskt. Uppsalabänken fick på en träff med Länsförsäkringar höra perspektivet att en skatt som riktar sig mot antal anställda och inte mot total omsättning eller vinst slår hårt mot de banker som har många lokalkontor för att upprätthålla service, vid sidan av Länsförsäkringar bland annat de mindre sparbankerna, och gynnar banker som Nordea. Många anställda och liten vinst bör ju inte beskattas hårdare en verksamhet med få anställda och stor vinst, så ett bättre förslag till bankskatt vore välkommet.

SD kritiserar regeringen för att lägga för mycket tid på rekryteringsärenden…

Riksdagsdebatten igår om konstitutionsutskottets granskning av regeringens handläggning (dvs inte politiken, utan formalia) blev en tämligen stillsam tillställning. Det finns ju inte så mycket att kritisera. Sverigedemokraterna gjorde dock ett försök genom att hävda att regeringen lägger för mycket tid på rekryteringsärenden! Jag konstaterar i min replik på det att det är viktigt att ta seriöst på rekryteringsfrågor, och att om Sverigedemokraterna också gjorde det skulle vi ha sluppit Putilovskandalen. Hela debatten att skåda här.
För den som bara vill se just den ordväxlingen hittar ett klipp på Facebook:

Långsiktig positiv medlemstrend för MP

Har just kommenterat det faktum att MPs medlemsantal långsiktigt ökar i P4 Uppland. Det gäller att kunna tolka statistik rätt, och även om det är ett tapp från 2014 till 2016 är det samtidigt så att vi har fler medlemmar nu än 2012, dvs motsvarande tid efter förra valet. Medlemsantalet går i cykler, med tillskott under valår och tapp mellan valåren. Under åren 1989 till 2009 var förändringen dock liten. Efter det har MP haft en fantastisk medlemsökning. 1995 blev jag medlem i Miljöpartiet, då hade partiet runt 7000 medlemmar. Nu är antalet 13 689. De som nu talar i termer om att det var bättre förr gör det alltså inte för att det finns en negativ medlemsutveckling… Men med fler medlemmar förändras förstås samtidigt politiken, eftersom vi är ett demokratiskt parti!