Nationell strategi för bildkonsten

Väckte vid dagens frågestund i kammaren frågan om nationell strategi för bildkonsten. Inte minst sticker det i ögonen att MU-avtalet, som anger skälig ersättningsnivå för konstnärer vid utställningar, tillämpas i så låg omfattning av offentligt finansierade utställare. Ett rimligt krav är att MU-avtalet alltid ska tillämpas när staten ger bidrag till en utställning. Fråga och svar finns här.

Annons

Besök på hemmaplan

Efter gårdagens vattholmabesök o riksdagen, blev det idag motsatsen – besök hos ekologiska odlarna Kjell och Ylva Sjelin. Utöver diskussion kring ekoodling pratade vi också om vakumteknik för isolering. Ska göra ett försök att hitta en möjlighet att isolera huset med vakumteknik, den miljövänligaste elen är trots allt negawatten!

Engagerande möte med Grön Ungdom

Var ikväll inbjuden till Grön Ungdom Uppsala för att berätta lite om riksdagspolitiken och varför decemberuppgörelsen är så bra. Jag fick många bra kommentarer och frågor, så det stod klart att återväxten ser mycket positiv ut. Förstår varför de var peppade på att driva valrörelse genast, och i valrörelsen 2018 kommer flera finnas med som kandidater. Fick också veta att jag tydligen var en av de flitigaste motionärerna under allmänna motionstiden.

Märklig kritik mot decemberuppgörelsen

Från olika håll hörs kritik mot decemberuppgörelsen, men jag har svårt att förstå hur andra än SD-anhängare kan vara missnöjda med en uppgörelsen som stänger SD utanför inflytande fram till 2022. Ur rödgrönt perspektiv är uppgörelsen riktig jackpot. Vi får nu möjlighet att med rödgröna budgetar 2016-2018 visa svenska folket vad vårt alternativ innebär i praktiken, vilket förhoppningsvis kan leda till att många blir så nöjda att vi får en rödgrön majoritetsregering efter valet 2018. Det hade vi knappast uppnått med ett extra val i mars, där många hade haft svårt att skilja på vad regeringen faktiskt uträttar och vad som styrs av den alliansbudget som svenska folket i valet 2014 vänt ryggen. I bästa fall hade vi uppnått ungefär samma resultat som i valet 2010 – vilket tvingat fram en uppgörelse liknande decemberuppgörelsen, fast några månader senare.

SD allt mer öppet fascistiskt

Väldigt bra att det gick att hitta en uppgörelsen mellan regeringen och alliansen. Det enda orosmolnet i uppgörelsen som sådan är energipolitiken. Nu är det upp till MP att lyckas väl för att övertyga FP om en hållbar energipolitik. Mest otäcka uttalandet i kölvattnet av uppgörelsen kommer dock från SD som lyfter det långsiktiga målet att få bort alla andra partier. Ingen kan bäl längre tvivla på huruvida SD är ett demokratiskt parti?

Kulturutskottets betänkande justerat

Nu har kulturutskottets betänkande justerats. Nedskärningarna på 366 miljoner kronor inom kulturbudgeten är därmed definitiva. Åtta magra år för kulturen följs nu av ett nionde riktigt dystert år. Alliansen valde dock att i sista stund göra några omfördelningar för att minska deras budgetmotions drastiska nedskärningar på taltidningarna med 15,9 miljoner kronor, så att nedskärningarna istället begränsas till 5,9 miljoner kronor. Men även detta får förstås konsekvenser för taltidningarna.

Inget intresse för sakpolitik?

Förbluffas över att trots all rapportering från turerna kring riksdagens budgetbeslut handlar väldigt lite om de faktiska konsekvenserna av att budgetpropositionen föll. Har nu inlett veckan med att få avbokningar på debatter etc med hänvisning till ”det oklara politiska läget”. Är det inte intressant med debatter när vi nu står inför ett extra val?

Cykelvägar på gång

Mandatperioden för de regionala politiska uppdrag jag har löper fram till 31/12, men nu har vi haft ett sista fysiskt sammanträde med regionförbundets trafikberedning. På dagordningen fanns bland annat två cykelvägar, Jälla-Hov respektive Heby-Morgongåva. Beredningen kunde lägga sista handen vid förstnämnda, medan vissa kompletteringar behövde göras för sistnämnda. Dock inte större än att beslut ska kunna tas per capsulam av beredningen före årsskiftet. Att ett cykelvägsbeslut blir mandatperiodens sista hoppas jag sätter trenden inför den nya mandatperioden, när Jenny Lundström (MP) tar över som ny ordförande.

Tillbaka till ruta ett i Kulturutskottet

Idag påbörjar Kulturutskottet beredningen av ett nytt betänkande, utifrån det drastiska beslutet i kammaren igår att kapa 366 miljoner kronor från utgiftsområdet. Jag är mycket besviken över de reformer som därmed inte kommer att kunna genomföras 2015; ingen förstärkt och likvärdig musik- och kulturskola, ingen ökning av anslaget till kulturaktiviteter för skolelever, ingen särskild kultursatsning i miljonprogramsområden, ingen förbättrad situation för frilansande scenkonstnärer, ingen nationell biblioteksstrategi etc. Jag är dock övertygad om att Per Bill (M) kommer att hantera situationen både inkluderande och formellt korrekt när vi nu är tillbaka på ruta ett i utskottet. I dessa tider när alliansen överlag ägnat sig åt skyttegravskrig vill jag framhålla att det inte är frostiga relationer överallt, utan att Per tvärtom är en utomordentligt bra utskottsordförande!

Oviss framtid

Ska snart iväg på radiointervju om Miljöpartiets kulturpolitik kontra Sverigedemokraternas. Viktigt att få denna chans att lyfta fram frågan, men det blir inte enkelt att hålla koncentrationen på ämnet när tankarna samtidigt snurrar kring hur det ska gå i voteringen vid 16. Hur det går med vår starka kulturbudget är ju i skrivande stund högst ovisst.