Riksbankens jubileumsfond

Ett följduppdrag för mig är som suppleant i Riksbankens jubileumsfond. Får väl erkänna att jag inte kände till jubileumsfonden tidigare, så det är extra spännande att idag få vara med på föreläsningar med anledning av fondens 50-årsjubileum, och så få mer kött på benen inför ett första styrelsemöte nu på torsdag.

Annons

Döda poeters SD

Skriver tillsammans med Karin Thomasson i UNT om SDs kulturpolitik. Att SDs kulturpolitik inriktas på det man definierar som svensk kultur var ingen överraskning. Men det räcker inte att vara svensk, det är kulturarvet som SD fokuserar på, en bra konstnär är en död konstnär – samtidskonst är tydligen skrämmande. Men SD missar att dagens kulturyttringar är morgondagens kulturarv.

Alliansen rädda för etiska placeringar

Alliansen vägrade igår att överlägga om pensionssystemet med MP med vid förhandlingsbordet. Därmed går man mot själva poängen med breda politiska överenskommelser satta att hålla över tid och regeringsskiften. Men även ur ett kortsiktigt politiskt perspektiv är agerandet ologiskt. För att det över huvud taget ska komma fram en proposition krävs att regeringen beslutar så, och en förhandling mellan enbart alliansen och S skulle därmed innebära att MP som regeringspart kommer in i ett senare skede, vilket i praktiken kan gynna MP eftersom MP-ministrarna då kan addera sina krav till ett i övrigt redan färdigförhandlat resultat. Det alliansen vill uppnå är förstås att framatälla regeringen som svag. Men man signalerar samtidigt att man inte tror sig kunna hantera MPs krav vid ett förhandlingsbord. Månne tror man sig inte kunna argumentera mot MPs inriktning att placera pensionspengar inte bara så att de ger avkastning, men också så att de gör samhällsnytta. De senaste åren har synen på möjligheterna vid placeringar utvecklats från att handla om att välja bort de värsta avvarterna, så som vapen- och tobaksindustrin, till att aktivt välja de branscher som bidrar till en hållbar utveckling, så som förnybar energi. Att alliansen inte har argument mot en sådan inriktning är självklart, men frågan är varför man då håller emot?

Kulturministern aviserar förändringar av presstödsförordningen

Vid dagens frågestund i riksdagen aviserade kulturministern att departementet arbetar vidare med förändrigar av presstödet utifrån de förändringsförslag som den parlamentariskt tillsatta presstödsutredningen presenterade under förra mandatperioden. Mot bakgrund av den breda politiska enigheten i utredningen var det förvånande att alliansregeringen, utan att egentligen motivera varför, la förslagen i papperskorgen. Utomordentligt bra att regeringsskiftet inneburit att frågan fått nytt liv.

Dags för en länsteater också i Uppsala?

De senaste veckorna har jag haft träffar md en strid ström av representanter från olika delar av kultursverige. Idag var turen kommen till länsteatrarna. Länsteater finns i stort sett i hela Sverige. Ett undantag är Uppsala län, där Uppsala kommun står som huvudman för Uppsala stadsteater, efter en decennier gammal uppdelning där landstinget fick eget ansvar för musiken (länsmusiken) och Upplandsmuseet och kommunen å andra sidan renodlat ansvaret för teatern. Dags att bryta den principen och bredda teaterns uppdrag? Från länsteatrarna fick jag också en anekdot om Winston Churchills svar när det under andra världskriget restes krav på minskade anslag till kulturen för att kunna öka anslaget till försvaret: ”vad är det då vi har kvar att försvara?”

Rättelse om koldioxidskatten

Vi var nog många som undrade vad som var på gång när DN. skrev att MP diskuterade att släppa frågan om en höjning av koldioxidskatten. Skönt att höra vid dagens riksdagsgruppmöte att Karin Svensson Smith var felciterad! Koldioxidskatthöjningen är och förblir en av de viktigaste instrumenten för att faktiskt minska utsläppen!

Rundvandring i skogen runt Vattholma

Har under förmiddagen varit på rundvandring skogen utanför Vattholma med skogsförvaltare på fastighetsverket och representanter för civilsamhället. Fick en positiv känsla av att man från fastighetsverket är måna att lyssna till ortsbefolkningens åsikter kring vilka områden som bör bevaras, men det återstår att se om de verkligen kommer anpassa de avverkningsplaner som utarbetats till den dialog som nu förs.

Representanter till nämnder och styrelser valda

Medlemsmöte för Miljöpartiet i Uppsala idag. Har krävts ett omfattande valberedningsarbete för att få fram personer till alla uppdrag. Men förslaget tycktes å andra sidan landa väldigt väl, då det i huvudsak klubbades rakt av vid medlemsmötet. Till ett fåtal platser blev det sluten omröstning, men med god stämning mellan kandidaterna. Så har vi också flyttat fram positionerna ordentligt i den nya rödgröna majoriteten. I den majoritet som bildades efter valet 2002 fick MP fyra presidieposter. Nu hade vi hela 14 stycken, och bland dessa flera av de absolut tyngsta uppdragen i kommunen.

Ramanslaget godkänt av Kulturutskottet

Kulturutskottet har nu ställt sig bakom regeringens budgetproposition vad gäller ramanslaget för kulturpolitiken.  Reservationer, förstås, från Alliansen respektive Sverigdemokraterna – men lyckligtvis har dessa partier inte funnit någon gemensam nämnare inom kulturpolitiken och yrkar avslag på varandras motioner.

Om Alliansens skuggbudget finns inte så mycket att säga, man föreslår cirka 366 miljoner mindre till utgiftsområdet och fortsätter därme på samma väg som under de gångna åtta åren i regering. Lägre ambitionsnivå än Miljöpartiet, men inte några radikala omprioriteringar.

Om Sverigedemokraternas kulturbudget finns desto mer att säga. Partiet inleder med att hävda att ”svensk kultur är äldre än mångkultur”, och utifrån det påståendet stryper man sedan anslagen till sådant som partiet menar ha koppling till invandring. Men man stannar inte där, utan vill också strama åt anslagen till samtidskonstnärer. Konstnärer ska således inte bara vara svenska för att accepteras i Sverigedemokraternas samhälle, utan också vara döda. Nutida kulturyttringar ses uppenbarligen som något farligt. Sverigedemokraterna vill i stället värna kulturarvet och ”de skönhetsvärden och den estetik som det står för”. Att kulturens roll också är att utmana och provocera är inget Sverigedemokraterna vill kännas vid.

Ny blogg igång

Efter valrörelsen har det följt en extremt hektisk period för att få rutinerna på plats i riksdagsarbetet. Men nu finns det utrymme att börja blogga igen! En av de stora frågor den nya MP-S-regeringen måste hantera är nedskärningarna av regionala och lokala nyhetsredaktioner. Utan en lokal granskande journalistik är möjligheterna för en vital demokrati små. Jag skriver mer om saken i Dagens samhälle.