Att få stanna kvar

Nu är det klart att musikalen Att få stanna kvar sätts upp i vår igen, för tredje gången. Önskar att det också vore klart med MPs arbete att få de ensamkommande flyktingbarnen att få stanna kvar. Får så mycket uppgivna mail från personer som lagt ner oerhört engagemang att hjälpa de barn som kommit, och det enda rimliga svaret att ge vore att självklart ska de få stanna!

Annonser

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket har upptagits i Unescos förteckning över världsminnen

  • En bra dag för svenskt kulturarv idag: Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket har upptagits i Unescos förteckning över världsminnen.

Dag Hammarskjöld (1905 – 1961) var FN:s generalsekreterare från 1953 till 18 september 1961 när han omkom i en flygkrasch under ett fredsuppdrag i Kongo. Hans arkiv donerades efter hans död till Kungliga biblioteket i Stockholm, och täcker en viktig tid i FN:s historia. Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga dokument.

KB digitaliserar nu FN-delen av samlingen. Det materialet kommer att tillgängliggöras via Fredsarkivet. Unescos världsminnesprogram skall främja bevarandet av det skrivna kulturarvet såsom samlingar, foton och filmer och se till att dessa görs tillgängliga.

Samlade motionsfloden

Utöver nio egna motioner blev det lika många där jag undertecknat med andra motionärer denna allmänna motionstid. Alla mina motioner finns nu på riksdagens hemsida här.

Tillsammans med Emma Hult skriver jag om Bra Miljövals-el som förhandsval. Genom att sätta det miljöbästa alternativet som förhandsval underlättas för personer som vill stödja en förnybar elproduktion men av olika anledningar inte gör ett aktivt val. Så kallade opt-out system, där medborgare som inte gör ett val automatiskt tilldelas det mest fördelaktiga alternativet har visat sig vara mycket framgångsrikt.

I motionen lyckades vi pricka in en hänvisning till Richard Thaler, som några dagar senare offentliggjordes som nobelpristagare i ekonomi, och hur han lyfter fram det svenska premiepensionssparandet som ett strålande exempel på där ett bra förhandsval – den 7:e AP-fonden – visade sig vara mycket väl utformat för att främja intressen för alla personer som inte valde aktiv placering, samtidigt som mer aktiva och riskbenägna sparare erbjöds alternativ.

Återstår att se om det bidrar till att ge motionen sådan tyngd att den bifalles…

Bojkott eller inte av bokmässan?

Idag bär det av mot Göteborg och bokmässan, för att där bland annat berätta om MPs mediepolitik vid ett seminarium. Ett par riktigt stora reformer på området kan det bli under mandatperioden, som knappast hade varit möjliga utan MP i regering.

Angående frågan om att bojkotta mässan pga av mässans beslut att låta Nya Tider finnas på plats har jag vägt för och emot. Det som förra året kunde passera som ett olycksfall i arbetet, ett resultat av bristande research kring vad tidningen står för, visar sig ju nu vara ett större problem än så när åsikten att alla människor inte har samma värde devalveras till att framstå som en åsikt som vilken som helst, något att debattera likt för eller emot flygskatt, för eller emot höghastighetståg. Men eftersom jag under mitt pass i riksdagens monter delar tid med en från M avhoppad ledamot till SD är min slutsats att jag gör större nytta på mässan än om jag bojkottar!