Rektorer talar klarspråk om estetiska ämnen

Mycket bra att 35 högskolerektorer riktar kritik mot att alliansen och SD fällde regeringens förslag att återinföra estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram. Hade man gått ut så här hårt i våras hade det kanske fått ett eller annat alliansparti att stötta propositionen. Nu får vi hoppas att det istället går stt bilda majoritet nästa mandatperiod.

Annonser

Statsbidrag till spårvagnar!

Ser ut som det är jag som står och väntar på spårvagnen på bilden nedan. Och en lång väntan har det varit. Så sent som mandatperioden 2002-2006 fullständigt idiotförklarades jag från olika håll för att jag drev frågan, och Folkpartiet gjorde utspel med krav på att Socialdemokraterna skulle avbryta samarbetet med MP pga våra spårvagnsvisioner. Ett första genombrott kom när UNTs ledarsida tog ställning för att Uppsala på sikt behöver spårtrafik, ett andra när Moderaternas spårvagnsmotståndare Gunnar Hedberg avgick som KSO och ersattes av Fredrik Ahlstedt. Men den nödvändiga förutsättningen var att vi efter valet 2014 hade MP både i regering, kommunmajoritet och regionledning. Nödvändigt men inte tillräckligt. I riksdagsgruppen har jag drivit att anslaget till stadsmiljöavtalen måste upp på en nivå som räcker till Uppsalas spårtrafikinvestering, och även om Näringsdepartementet arbetat målinriktat med avtalen mellan staten och kommunerna var det inte självklart att det skulle bli något regeringsbeslut. Men nu är det klubbat, och lär inte rivas upp av en ny regering!

Smarta elnät kapar effekttoppar

Miljöpartiets lokaldemokrativecka rullade igår vidare med bland annat en träff med Joachim Lindborg utifrån Uppland Energis framgångsrika försök med att optimera styrningen av värmepumpar. Genom att anpassa uppvärmningen för att undvika effekttoppar finns både möjligheter att minska kostnader och att uppnå miljönytta. Mycket lagstiftning måste dock förbättras för att de tekniska möjligheterna ska kunna utnyttjas fullt ut. Timdebitering, eller ännu hellre femminutersdebitering, bör införas för att få riktigt ekonomiskt styrmedel bort från effekttoppar. Istället för att betala för energi bör det vara effekt som debiteras. Fristående elområden måste tillåtas och nätägare måste tillåtas ha batterikapacitet att sätta in vid effekttoppar.

Möte med klimatsvaret

Andra mötet under Miljöpartiets lokaldemokrativecka blev med Klimatsvaret. Trots det kaxiga namnet menar inte företrädarna att det förslag man driver – koldioxidskatt som återbetalas fullt ut till medborgarna – är hela svaret på klimatfrågan, däremot ett viktigt delsvar. Själv har jag tillsammans med Stefan Nilsson motionerat om just en sådan konstruktion.

Teknikoberoende mediestöd på plats

Mandatperiodens sista kammardebatt avklarad för min del och regeringens proposition om journalistik i hela landet klubbad, med stöd av alla partier utom SD. Flera nödvändiga delar, men viktigast är det nya helt teknikneutrala stödet till den som etablerar en nyhetsredaktion i en kommun som saknar kontinuerlig nyhetsbevakning. 35 kommuner i Sverige saknar idag en fast nyhetsredaktion. Däribland Smedjebacken – som hade tre när jag flyttade därifrån. Utan lokal nyhetsförmedling är det svårt att se hur en vital lokaldemokrati ska kunna upprätthållas.

Se mitt anförande här.

Egna valfrågor

Med ett valmanifest klubbat på kongressen är det dags att fundera på egna frågor inför nästa mandatperiod. Mycket av det jag gick till val på för fyra år sedan är ju avklarat. Men dessa frågor återstår:

1) Utvidga skattebefrielsen för egenägd elproduktion till att också gälla kooperativt ägd elproduktion. Då kan intresset för investeringar i solceller vidgas till alla som bor i flerfamiljshus, som kan sätta upp gemensamma solceller på det gemensamma taket.
2) Få in Dalabanan i nästa infrastrukturplan. Att fyrspår söder om Uppsala är med i den nya infrastrukturplanen är en framgång som skapar förutsättningar för tågstopp i Bergsbrunna och Alsike. Nu måste vi ta nästa steg och få med utökad kapacitet på Dalabanan framöver, för att också möjliggöra för tågstopp i Vänge, Järlåsa och Vittinge.
3) Återinför estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram. Den proposition regeringen lagt i frågan föll i och med att centern svek sitt löfte att stödja propositionen, och istället höll ihop med alliansen och SD för att fälla den. Nytt försök till att bilda majoritet i riksdagen för frågan måste göras, så att inte ytterligare årskullar gymnasieelever drabbas.
4) Ge friluftslivsorganisationer samma skattelättnader som idrottsorganisationer har. Under mandatperioden har Miljöpartiet drivit på för och lyckats få till en förstärkning av anslaget till friluftslivsorganisationer. Men en märklig skillnad kvarstår i förhållande till idrottsorganisationer: olika skatteregler gäller. Friluftslivsorganisationerna gör en fantastisk insats för folkhälsa och natur- och miljökunskap. Genom att ha samma skatteregler för de som tävlingspaddlar och de som friluftspaddlar etc skulle friluftsorganisationerna kunna stärka sin verksamhet ytterligare.