Gör KD 180 grader om i kulturarvspolitiken?

Knappt har bläcket hunnit torka på protokollet efter beslutet i riksdagen om ny museilag när KD tycks göra 180 grader om och anse att museernas utställningsverksamhet ska underställas politiska beslut. Skriver mer om saken i Dagen.

Annonser

Viktigt steg för att fasa bort giftiga kemikalier tas idag

Från och med idag ger den nya kemikalieskatten på vissa miljögifter i elektronik effekt på prislappen i butiken. Skatten är ett viktigt steg i Miljöpartiets arbete för att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors vardagsmiljö. Med högre pris på de telefoner, datorer etcetera som innehåller miljö- och hälsovådliga ämnen, ges ekonomiska incitament för producenterna att utesluta dessa för att vinna prismässiga konkurrensfördelar. Skriver mer om saken i UNT.

 

Blomstrande Malmö

Kulturutskottet har idag varit på studiebesök i Malmö och bland annat besökt Malmö Live Konserthus, Skånes dansteater, Skåneidrrotten och Form- och designcenter. Det vi fått se är blomstrande verksamheter och, tvärt emot så mycket medierapportering, ett Malmö som lever upp tack vare de flyktingar som kommit. Trots det lyfter Region Skåne fram att man har problem med en tilltagande främlingsfientlighet.

Mjukare regelverk för presstöd kan göra att vi slipper beslut som går emot grundtanken med stödet

Frågan om presstöd till Alingsås tidning har varit en långkörare i Medievärldens debattsida. Måste säga att Anette Novak formulerar sig väldigt bra kring principfrågorna i sin replik. Dagens väldigt matematiska system var utmärkt i en tid när både en tidning och dess innehåll och reklammarknaden var enkla att definiera. I dagens medielandskap är förhållandena helt annorlunda, varför tidningar som egentligen träffas av lagstiftarens ambition med presstödet – att skapa förutsättningar för en mångfald nyhetsförmedlare – ändå faller utanför regelverket. Medieutredningens förslag till stödsystem kan lösa den problematiken.

Små företag kan förbättra världen

Har idag fortsatt min turné bland uppländska miljöteknikföretag hos Tellux. Trots att det är ett litet företag har man ett brett verksamhetsfält, där energieffektiva belysningslösningar som LED-lampor är den ena stommen och förnybar elproduktion i form av vind- och solenergi den andra. Konceptet med belysning som drivs från batterier som laddas av solceller är förstås utmärkt i områden där det saknas elnät, och företaget har nu en lång rad projekt. Snart förverkligar man bl a en solcellsinvestering i Kenya med en omsättning på 3 miljarder kronor och effekt på 320 MW. Själva bygget kommer sysselsätta 500 personer och därefter 50 personer för driftunderhåll. Inte illa för ett litet uppsalaföretag! Men det stannar inte med det, i samtliga projekt man går in i i Afrika har man också ett socialt engagemang – det är alltså inte bara affären som står i fokus, utan att skapa något bra för människorna i området. Ett perspektiv som kanske i princip bara är möjligt att ha ifrån ett företag som inte är börsnoterat och drivs av ägare som jagar på för att maximera avkastningen kortsiktigt? Små företag kan förbättra världen, och därför måste vi fortsätta driva en näringlivspolitik som inte bara ser till de stora företagens önskemål.

 

Idrottspolitiska mål utvärderade

Idrott är också kultur och idrottspolitiken följaktligen en del av kulturutskottets ansvar, och statens bidrag till idrottsrörelsen överstiger 2 miljarder kronor. En utvärderingsgrupp inom utskottet, där bl Emma Hult (MP) ingått, har utvärderat statens idrottspolitiska mål och resultatet presenterades idag vid en hearing. Mycket positivt händer, men det finns också utmaningar. En uppenbar sådan är att idrottsrörelsen i snabb takt tappar ungdomar över 11 år. Många orsaker till det kan finnas, men en kan vara föreningar som i för stor utsträckning fokuserar på resultat och prestationer och då dödar lusten hos de som inte tillhör toppskiktet. För att nå målet att så många som möjligt deltar i idrottsverksamhet så länge som möjligt är ledordet att det ska vara kul. Utvecklingen går lyckligtvis helt klart i rätt riktning. Kan själv enkelt jämföra hur det var för mig på 80-talet med tidiga elitsatsningar i de idrottsföreningar jag var med i, med den fina verksamhet Wattholma IF nu har för mina barn där alla får vara med!

Starkt remisstöd för nationellt stöd till kommunal musik- och kulturskola

Remissomgången på kulturskoleutredningen är nu klar. Det var ett stort intresse att delta i remissen, utöver de 164 instanser som fått utredningen på remiss har hela 75 spontana remissvar inkommit. Sammantaget finns stort stöd för ett nationellt stöd till den kommunala musik- och kulturskola; men samtidigt starkt avståndstagande mot vissa av de detaljförslag som funnits med i utredningen. Två av dessa kan förpassas direkt till papperskorgen; dels resonemanget att gruppundervisning ska ses som någon sorts norm, dels resonemanget att inte tillåta undervisning under ordinarie skoltid. Det här är saker som respektive skola måste avgöra. I många fall är gruppundervisning säkert att föredra, men i andra fall är individuell undervisning att föredra, ofta kan kulturskoleverksamheten läggas efter ordinarie skoldag, men på andra platser är det nödvändigt att lägga den parallellt med annan undervisning. Politiskt ska vi se till att det finns tillräckliga resurser för verksamheten, men överlåta pedagogiken åt lärarna och schemaläggningen åt skolledningen!