C splittras under pågående fullmäktigesammanträde

Bevistade idag kommunfullmäktiges sammanträde i Uppsala för första gången på många år. Mycket var sig likt, men den partisplittring som nu äger rum inför öppen ridå inom C liknade ingenting jag någonsin sett. Halva C-gruppen beslutade sig plötsligt för att acceptera valteknisk samverkan med SD. Det trodde jag inte skulle ske! En eloge till de tre centerpartister som stod fast vid att inte samverka med SD! Kommer nog ta lång tid innan centern i Uppsala läker.

Annonser

I styrelsen för räddat bussbolag

När Alliansen kom till makten i Uppsala 2006 var ett av de första besluten man drev fram en försäljning av det kommunägda Gamla Uppsala Buss, som kör stadstrafiken i Uppsala. Från Miljöpartiet drev vi en intensiv opposition, både utifrån den viktiga roll GUB hade i omställningen till biogasdriven busstrafik och utifrån rent ekonomiskt perspektiv. Och hör och häpna – man backade till sist från ett ställningstagande baserat på rent principiell grund till förmån för de reella konsekvenserna av en försäljning. Gamla Uppsala Buss kan framöver få en än viktigare roll när regiontrafiken utvecklas och när eldrift i stadstrafiken (elbussar och spårtrafik) frigör biogas till regiontrafiken. Därför väldigt kul att Miljöpartiets medlemsmöte igår utsåg mig till vice ordförande i GUB!

Vänder det 2019?

Årets sista möte med presstödnämnden var också det sista mötet någonsin för presstödsnämnden, som ju efter årsskiftet byter namn till mediestödsnämnden. Frågan är om vi också kommer bryta en negativ spiral vad gäller mediemångfalden 2019. Sett till antal tidningstitlar var 2018 ett negativt år, då 15 tidningar gått i graven och enbart 2 nya startat.

Från 1/2 2019 (en månad försenat pga den försenade  budgetpropositionen) träder den nya mediestödsförordningen i kraft, med syfte att underlätta etableringen av nyhetsredaktioner i kommuner där sådan saknas. Upp till 75 procent av kostnaderna (med tak på 1 miljon kronor) kan täckas av mediestödet. Återstår att se om det är tillräckligt för att locka seriösa aktörer.

En sak vi redan nu kan konstatera räddar befintliga tidningar från att läggas ner är möjligheten att ge begränsat driftsstöd även till tidningar med mer än 30 procents hushållstäckning. Tillämpningen har tidigare varit föremål för diskussion, men förefaller nu ha landat rätt.

Oväntat uppdrag?

Drygt åtta år sedan jag lämnade kommunpolitiken. Men nu ser det ut att bli come back, efter att MPs medlemsmöte utsett mig till partiets kandidat till ordförandeposten i Uppsala konsert och kongress. (Sedan är det förstås kommunfullmäktige som förrättar valet 10/12.) För åtta år sedan fanns det knappast i min föreställningsvärld att det skulle vara ett tänkbart framtida uppdrag, men nu är jag taggad! Inte minst tar jag med mig en bra samverkan med Uppsala kulturskola in i styrelsearbetet.

Uppsala Konsert & Kongress har sedan invigningen 2007 etablerat sig som en av Nordens mest omtalade, uppskattade och framgångsrika mötesplatser. Här ryms allt från internationell kammarmusik, gränslös folkmusik och svensk hiphop till modern dans, samtida konst och barnens Maja Gräddnos. I husets många flexibla lokaler anordnas varje år cirka 500 möten, mässor, små och stora konferenser, kongresser och internationella nätverksträffar.

De som minns den politiska bakgrunden till beslutet om att bygga UKK vet dock att jag var en av motståndarna till beslutet. Jag var med i den jury som skulle utse vilket av det hundratalet förslag som kommit in i arkitekttävlingen som var bäst. Tillsammans med vänsterpartiets juryledamot reserverade jag mig till förmån för ett mer anspråkslöst förslag, som bedömdes kosta mindre att bygga. Men vi har nu den byggnad som majoriteten i juryn föredrog och ska fortsätta att göra det bästa av den!

WHO:s uppgifter uppdateras

Har nu fått svar från den professor i Environmental Technology i London som jag har fört dialog med, där han bekräftar att det är mina beräkningar om tobaksindustrins energianvändning som är korrekt, och att det är fel i WHO:s rapport.

Det innebär att min sammanställning över forskningsläget vad gäller tobaksindustrins miljöpåverkan inte bara blev just en sammanställning, men att WHO:s uppgifter kommer att korrigeras till att tobaksindustrins totala energianvändning är 62PJ/år.

Rätt och fel i public service-debatten

För den som missade SVT opinion live igår finns debatten här.  

En del riktiga tossigheter sades som gäller att genomskåda. Moderatens påstående att regeringen utser programbolagen är inte sant. Hans påstående att public service driver upp kostnaderna för sportevenemang märkligt när TV4 samtidigt säger att exempelvis Fotbolls-VM är så dyrt att SVT/TV4 måste dela på evenemanget, och att om SVT drog sig ur skulle även TV4 behöva göra det. Konkurrensen är ju internationell här. Hans fromma förhoppning att det skulle dyka upp nya talradiokanaler om SR avvecklades torde inte vara annat än en from förhoppning, med tanke på att inga försök ens gjorts att konkurrera mot P1.

Bättre sent än aldrig

Det var väldigt tyst i valrörelsen om avvecklingen av tv-licensen, trots att regeringen lagt proposition i frågan. Inför riksdagsbeslutet hördes inte heller mycket i frågan. Men nu när det är klubbat och klart är jag inbjuden till SVT opinion live för att debattera saken. Finns många svåra avvägningar kring public service. Licensens vara eller icke-vara är inte en av dem. Allt fler ser tv på mobil och dator och skaffar ingen tv. I synnerhet inte unga vuxna. Att låta ett krympande antal tv-hushåll få en allt högre avgifter är inte hållbart i längden. Valet står mellan att antingen vidga betalningsskyldigheten till innehav av dator och telefon, eller att finansiera via skattesedeln. Att argumentera för att innehav av telefon, som kanske används för helt andra saker, ska medföra tv-avgift är en återvändsgränd. I synnerhet som det är en allmänt demokratisk nyttighet att det finns nyhetsredaktioner som kan bevaka/skildra vad som sker i olika delar av landet. Oavsett om man själv tar del av detta eller inte. En finansiering över skattesedeln är dessutom långsiktigt stabil, mer solidarisk i och med att de med små eller inga inkomster behöver betala, och stärker dessutom PS oberoende gentemot riksdagen, eftersom det inte kommer att behövas årliga beslut om avgiftshöjningar.