Kulturutskottets betänkande justerat

Nu har kulturutskottets betänkande justerats. Nedskärningarna på 366 miljoner kronor inom kulturbudgeten är därmed definitiva. Åtta magra år för kulturen följs nu av ett nionde riktigt dystert år. Alliansen valde dock att i sista stund göra några omfördelningar för att minska deras budgetmotions drastiska nedskärningar på taltidningarna med 15,9 miljoner kronor, så att nedskärningarna istället begränsas till 5,9 miljoner kronor. Men även detta får förstås konsekvenser för taltidningarna.

Annons

Fortsatta problem med alliansens kulturbudget

Mer på samma tema som igår. Vid dagens sammanträde med Kulturutskottet gav Kristina Ahlinder från Förläggarföreningen en dragning av vad konsekvenserna blir med alliansens nedskärningar med 15mkr på litteraturstödet, från en nivå om 37mkr. Uppenbarligen var det konsekvenser som alliansen inte riktigt hade förutsett. Litteraturstödet är helt avgörande för att förlagen ska kunna ge ut icke kommersiell litteratur. Enligt Förläggarföreningen är det bara 1 av 10 publicerade böcker som är kommersiella. Svensk litteratur blir således väsentligt mycket smalare när litteraturstödet kapas. Återstår att se om alliansen parerar denna nedskärning genom att flytta över resurser från något annat område.

Taltidningarna hotade av alliansens nedskärning

Att alliansen inte riktigt själva trott att deras budgetförslag skulle vinna majoritet stod klart vid dagens sammanträde med kulturutskottet. Utskottet fick en genomgång vad neddragningen på taltidningarna med ca 16 miljoner kronor får för konsekvenser, och det var nog inte riktigt vad alliansföreträdarna hade insett när de la förslaget. Tolv nya taltidningar som ansökt om att få starta nästa år kommer nu inte beviljas det och med sänkta ersättningar till befintliga taltidningar finns risk att också några av dessa avvecklas. De flesta tidningsföretag ser nog utgivningen av taltidningar som den nyttiga samhällstjänst det är, men det är kanske inte en verksamhet man är beredd att bekosta med allt för stora egna insatser.

Inget intresse för sakpolitik?

Förbluffas över att trots all rapportering från turerna kring riksdagens budgetbeslut handlar väldigt lite om de faktiska konsekvenserna av att budgetpropositionen föll. Har nu inlett veckan med att få avbokningar på debatter etc med hänvisning till ”det oklara politiska läget”. Är det inte intressant med debatter när vi nu står inför ett extra val?

Cykelvägar på gång

Mandatperioden för de regionala politiska uppdrag jag har löper fram till 31/12, men nu har vi haft ett sista fysiskt sammanträde med regionförbundets trafikberedning. På dagordningen fanns bland annat två cykelvägar, Jälla-Hov respektive Heby-Morgongåva. Beredningen kunde lägga sista handen vid förstnämnda, medan vissa kompletteringar behövde göras för sistnämnda. Dock inte större än att beslut ska kunna tas per capsulam av beredningen före årsskiftet. Att ett cykelvägsbeslut blir mandatperiodens sista hoppas jag sätter trenden inför den nya mandatperioden, när Jenny Lundström (MP) tar över som ny ordförande.

Tillbaka till ruta ett i Kulturutskottet

Idag påbörjar Kulturutskottet beredningen av ett nytt betänkande, utifrån det drastiska beslutet i kammaren igår att kapa 366 miljoner kronor från utgiftsområdet. Jag är mycket besviken över de reformer som därmed inte kommer att kunna genomföras 2015; ingen förstärkt och likvärdig musik- och kulturskola, ingen ökning av anslaget till kulturaktiviteter för skolelever, ingen särskild kultursatsning i miljonprogramsområden, ingen förbättrad situation för frilansande scenkonstnärer, ingen nationell biblioteksstrategi etc. Jag är dock övertygad om att Per Bill (M) kommer att hantera situationen både inkluderande och formellt korrekt när vi nu är tillbaka på ruta ett i utskottet. I dessa tider när alliansen överlag ägnat sig åt skyttegravskrig vill jag framhålla att det inte är frostiga relationer överallt, utan att Per tvärtom är en utomordentligt bra utskottsordförande!

Oviss framtid

Ska snart iväg på radiointervju om Miljöpartiets kulturpolitik kontra Sverigedemokraternas. Viktigt att få denna chans att lyfta fram frågan, men det blir inte enkelt att hålla koncentrationen på ämnet när tankarna samtidigt snurrar kring hur det ska gå i voteringen vid 16. Hur det går med vår starka kulturbudget är ju i skrivande stund högst ovisst.

Döda poeters SD

Skriver tillsammans med Karin Thomasson i UNT om SDs kulturpolitik. Att SDs kulturpolitik inriktas på det man definierar som svensk kultur var ingen överraskning. Men det räcker inte att vara svensk, det är kulturarvet som SD fokuserar på, en bra konstnär är en död konstnär – samtidskonst är tydligen skrämmande. Men SD missar att dagens kulturyttringar är morgondagens kulturarv.