Orimligt att kritisera MP när andra partier bromsar

Oavsett vilka partier som står i vägen för politiska lösningar tenderar MP få kritiken… Så också i senaste numret av Uppsalatidningen, där kritik riktas mot MP för att lösningen för de ensamkommande dröjer – trots att MP är det parti som driver på för att få till stånd en lösning. M, KD och L säger helt nej till lagförslaget, och även C vacklar – kritisera då dessa partier! Skriver mer i en replik i Uppsalatidningen.

Annonser

Dags att staten skiljer på investerings- och driftsbudget

Idag presenteras Sverigeförhandlingens höghastighetstågspaket. Slutsatsen är att de vill att järnväg ska byggas för att klara hastigheter upp till 320 km/h, att järnvägen ska byggas i en etapp för att hålla nere kostnader och byggtid, och att bygget ska finansieras med hjälp av externa lån.

MP anser att hela bygget ska finansieras utanför den ordinarie budgeten, genom lån eller annan extern finansiering. En lånefinansiering av höghastighetsbanorna frigör samtidigt resurser för annan järnväg, både underhåll och ny järnväg.

I kommunerna skiljer man mellan investeringsbudget och driftsbudget. Att inte staten gör det hämmar nödvändiga investeringar. Vilken familj skulle avskriva tanken på att köpa hus om man inte hade råd att bekosta det med årets inkomster?

Men, säger någon, ska vi inte fixa nuvarande problem med järnvägen först? En orsak till problem med förseningar i tågtrafiken är att de befintliga stambanorna på många håll är överbelastade. Ett försenat tåg leder snabbt till att många tåg blir försenade, eftersom det inte finns några marginaler. Dessutom är det svårt att få till ett ordentligt underhållsarbete eftersom man inte kan stänga av banorna någon längre tid på grund av den täta trafiken. Med nya banor för höghastighetståg minskar det trycket, och utrymme skapas för att istället öka godstrafiken på järnväg.

Även om inte Uppsala berörs direkt av förslaget gör vi det i högsta grad indirekt med den utbyggnad till fyra spår söder om Uppsala som vi redan har avtal kring.

Förbättrad möjlighet för pappor väcker orimliga känslor

Det finns mycket som är förskräckligt i världen. Men när Solveig Zander (C) vräker ur sig att en utökning från tre till fem pappamånader är förskräckligt har hon tappat perspektivet helt. Vad som däremot är förskräckligt är ett facebookinlägg jag ramlade över där förlängningen kommenterades: ”Det leder till som i Libanon; i shiamuslimska stadsdelar har idag alla kvinnor shador. Det är för att Irans mullor betalar kvinnorna/familjerna en ”lön” för att de döljer sig i tält.” Är den analytiska förmågan hos SD-svansen begränsad till att allt man ogillar är en muslimsk konspiration?

Enklare revisionsregler för stiftelser

Med sista voteringen avklarad och juluppehåll från utskottet finns lite utrymme att bocka av småfrågor. En sådan är de stora revisionskostnader ideella kulturarvsstiftelser brottas med.

Från och med den 1 november 2010 kan de minsta företagen välja om de vill ha kvalificerade revisorer eller inte. Ett privat aktiebolag måste enbart ha en kvalificerad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än  3 anställda
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning

För stiftelser är kraven hårdare. Krav på minst en kvalificerad revisor ställs på stiftelser vars tillgångar överskrider 1,5 miljoner, på näringsdrivande stiftelser, moderstiftelser, insamlings­stiftelser, kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som har bildats tillsammans av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting. Det innebär i praktiken att en stiftelses dominerande årsomslutning kan utgöras av ersättningen till revisorn. Det är tämligen orimligt varför jag lyfter frågan till näringsministern om att utreda möjligheten att minska kraven på när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor.

MP skrotar utsläppsrätter

Riksdagen beslutade igår att bemyndiga regeringen att ta bort de utsläppsrätter som Sverige tilldelats men inte använt. Ett av riksdagens viktigaste beslut, men som fått väldigt lite uppmärksamhet märkligt nog. Själv riktade jag i valrörelsen 2014 skarp kritik mot hur alliansregeringen sålde överskott av utsläppsrätter vidare istället för att makulera, med resultat att åtgärder för utsläppsminskningar blev till utsläppsrätter i andra delar av EU. Enbart tack vare MP i regering förs nu en ansvarsfull politik här; men det finns inga garantier för att en annan regeringskonstellation fortsätter med det efter valet 2018.

Rätt och fel om presstödet

p1 medierna gör ett inslag om vad som händer med mediestödet. Jag förklarar i inslaget varför arbetet dragit ut på tiden. För att få en riksdagsmajoritet krävs att regeringen kan få stöd från ytterligare partier. I två års tid har allianspartierna dock passat i frågan, förmodligen för att man inte kunnat enas kring en linje. De representanter man hade i medieutredningens referensgrupp har ersatts av andra personer i de fortsatta samtalen, vilket fört med sig den positiva effekten att man nu till sist lämnat besked, i form av kritik mot vissa delar i arbetsmaterialet. Nå, bättre sent än aldrig. Men märkligt att två allianspolitiker då plötsligt kritiserar regeringen för att vara saktfärdig med att sy ihop ett förslag. Det man själva inte mäktat med under ett par år ska regeringen göra på ett par veckor…

Stort steg framåt för spårtrafik i Uppsala

När MP drev frågan om att investera i spårtrafik i Uppsala på 90-talet kallades det huvudlöst. Så sent som 2004 krävde FP att S skulle avbryta allt samarbete med MP pga partiets inställning till spårtrafik. Men tiden gav oss rätt, det avtal som nu träffats är ett stort steg fram för att faktiskt förverkliga visionen, och göra Uppsala mer klimatsmart.