Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket har upptagits i Unescos förteckning över världsminnen

  • En bra dag för svenskt kulturarv idag: Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket har upptagits i Unescos förteckning över världsminnen.

Dag Hammarskjöld (1905 – 1961) var FN:s generalsekreterare från 1953 till 18 september 1961 när han omkom i en flygkrasch under ett fredsuppdrag i Kongo. Hans arkiv donerades efter hans död till Kungliga biblioteket i Stockholm, och täcker en viktig tid i FN:s historia. Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga dokument.

KB digitaliserar nu FN-delen av samlingen. Det materialet kommer att tillgängliggöras via Fredsarkivet. Unescos världsminnesprogram skall främja bevarandet av det skrivna kulturarvet såsom samlingar, foton och filmer och se till att dessa görs tillgängliga.

Annonser

Centerns tomma miljöskatter

Skriver i UNT med Janine Alm Ericson och Rasmus Ling om centerns tomma mijöskatteretorik; de föreslår flera skatteförändringar som de själva rimligtvis vet inte går att genomföra, samtidigt vore som de är engagerade i att motverka de konkreta miljöskatter som regeringen lägger fram.

Bl a pratar C om en klimatbonus för åkerier, men utan att berätta att utredningen som låg till grund för förslaget slog fast att det förmodligen strider mot EU:s statsstödsregler. Listan av liknande exempel kan göras längre, men i slutändan är det ändå intressantare att se på vad de själva lyckades åstadkomma när de hade chansen i regeringsställning. Då avbröt Centern den gröna skatteväxlingen som gjort Sverige till ett internationellt föregångsexempel.

Nu vill Centern än en gång samarbeta med Moderaterna, som snarare vill ha en brun skatteväxling med sänkta miljöskatter. Det troliga blir att Centerpartiet därmed endast skulle få igenom de miljöskadliga delarna av sina förslag, såsom de höjda miljöskadliga subventionerna till jordbruket och sitt stöd till vissa typer av dieselbilar.

Mer eller mindre styrning i kulturpolitiken?

Ideell kulturallians arrangerade Kulturpolitisk debatt idag med stort utrymme för frågor från deltagarna. Kunskapen om regeringens stora kultursatsningar var god, men viss oro kröp fram att det i huvudsak är de professionella konstnärerna som får bättre förutsättningar, inte amatörkulturen. Perspektiven från deltagarna varierade i övrigt, vissa efterfrågade ökad politisk styrning inkulturpolitiken, andra mindre. Resonemangen landade i frågan om det kanske är så att konsten ska frias från styrning, men kulturen i övrigt styras med tydliga kulturpolitiska mål. Om en sak tycktes alla dock vara eniga: den kultursamverkansmodell som alliansregeringen inrättade har fortfarande brister, inte minst utifrån att amatörkulturen har svårt att bli del av de regionala kulturnämndernas prioriteringar.

Samhällsuppdrag till SJ på gång!

Lyfte frågan om samhällsuppdrag till SJ vid dagens frågestund i kammaren. Infrastrukturministern lovade att regeringen presenterar de snarast möjligt. Lite av sista pusselbiten att komma på plats under mandatperioden inom järnvägspolitiken, då vi redan höjt anslaget till järnvägsunderhåll, styrt upp Trafikverkets arbetssätt och är på gång med infrastrukturplan med stora järnvägssatsningar framöver. Men ska SJ verkligen få fler att välja tåget kan SJ inte fortsätta drivas som rent kommersiellt bolag.

Riksdagsseminarium för ökad kunskap kring sockerfrågan

Arrangerade idag frukostseminarium i riksdagen med Ann Fernholm och företrädare för Diabetesorganisationen i Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Sveriges Läkarförbund och Sveriges Tandläkarförbund. Överkonsumtion av socker är ett av världens största folkhälsoproblem. I USA har så många som en tiondel av barnen utvecklat fettlever pga sockerkonsumtion. Att sockret ger Typ-2-diabetes vet de flesta nog vid det här laget, men mindre känt är kanske att sockret också kan vara orsak till 70 procent av hjärt-kärlsjukdomarna, 40 procent av cancerfallen och demenssjukdomar. Har tillsammans med Stefan Nilsson lagt motioner om märkning av tillsatt socker och om skatt på socker i läskedrycker. Än så länge är intresset för frågorna dock svalt, och det är klart att känner man inte till problemet finns ingen grund för att sluta upp bakom åtgärdsförslag. Kunskapen om sockrets mindre söta baksida är dock gammal, redan Linne varnade för sockret. Förhoppningsvis bidrog dagens seminarium till att också öka kunskapen bland riksdagspartierna

Fem grader av kulturskymning

Kulturutskottet har nu påbörjat arbetet med budgetbetänkandet. Kan konstatera att det är fem grader av kulturskymning i oppositionspartiernas budgetförslag. SD vill sänka regeringens kulturbudget med 530 mkr; L med 667 mkr, KD med 823 mkr, C med 902 kr och M med ofattbara 1,2 miljarder kronor. Utifrån det kan man förstå de moderata kulturpolitikernas olust inför regeringens förslag. Ser man till innehåll är det dock alltjämt SDs förslag som skiljer sig mest från regeringens, då man utöver nedskärningen också föreslår omfattande omfördelningar – från ersättningar till samtidskonstnärer till det man kallar ”kulturlotsar och Sverigecenter”, med uppgift att assimilera invandrare till svensk kultur.

Provval till MPs riksdagslista i Uppsala län klart

Nu har Miljöpartiets medlemmar i Uppsala genomfört provval till riksdagslista för nästa års val. Väldigt glad över att en majoritet av de som röstat vill ha mig på förstaplatsen – ett kvitto på att man är nöjd över mina insatser i riksdagen, och har tilltro till att jag kan fortsätta att driva grön politik i riksdagen. Utfallet kan rimligtvis också tolkas som att medlemmarna generellt är nöjda med de ställningstaganden riksdagsgruppen gjort under åren. Många beslut har varit svåra och långt ifrån självklara, men i de allra flesta fall har vi nog i slutänden gjort det bästa möjliga i en svår parlamentarisk situation. Listan ska slutligen fastställas av valstämma i januari, men vem eller vilka som väljs in i riksdagen avgör väljarna den 9:e september med sina kryss, eftersom personvalsinslaget numera är stort i Sverige.