Egna valfrågor

Med ett valmanifest klubbat på kongressen är det dags att fundera på egna frågor inför nästa mandatperiod. Mycket av det jag gick till val på för fyra år sedan är ju avklarat. Men dessa frågor återstår:

1) Utvidga skattebefrielsen för egenägd elproduktion till att också gälla kooperativt ägd elproduktion. Då kan intresset för investeringar i solceller vidgas till alla som bor i flerfamiljshus, som kan sätta upp gemensamma solceller på det gemensamma taket.
2) Få in Dalabanan i nästa infrastrukturplan. Att fyrspår söder om Uppsala är med i den nya infrastrukturplanen är en framgång som skapar förutsättningar för tågstopp i Bergsbrunna och Alsike. Nu måste vi ta nästa steg och få med utökad kapacitet på Dalabanan framöver, för att också möjliggöra för tågstopp i Vänge, Järlåsa och Vittinge.
3) Återinför estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram. Den proposition regeringen lagt i frågan föll i och med att centern svek sitt löfte att stödja propositionen, och istället höll ihop med alliansen och SD för att fälla den. Nytt försök till att bilda majoritet i riksdagen för frågan måste göras, så att inte ytterligare årskullar gymnasieelever drabbas.
4) Ge friluftslivsorganisationer samma skattelättnader som idrottsorganisationer har. Under mandatperioden har Miljöpartiet drivit på för och lyckats få till en förstärkning av anslaget till friluftslivsorganisationer. Men en märklig skillnad kvarstår i förhållande till idrottsorganisationer: olika skatteregler gäller. Friluftslivsorganisationerna gör en fantastisk insats för folkhälsa och natur- och miljökunskap. Genom att ha samma skatteregler för de som tävlingspaddlar och de som friluftspaddlar etc skulle friluftsorganisationerna kunna stärka sin verksamhet ytterligare.

 

Annonser

Fyrspår i nationella planen

När regeringen meddelade att dagens regeringsbeslut skulle hållas i Uppsala insåg nog de flesta vad som skulle ske idag. Men likafullt, först idag som regeringen offentliggör att  fyrspår söder om Uppsala kommer med i nationella planen! Själv började jag jobba med frågan som trafikkommunalråd och ordförande i En bättre sits-stråkgruppen 2002-2006. Nu är det jobbet slutfört.

En bättre sits – för de som inte känner till saken – var ett initiativ för att föra upp gemensamma infrastrukturprioriteringar i Stockholm-Mälardalsregionen, vilket man lyckat så väl med i bland annat Västra Götaland-regionen. Många vägstumpar som bollades in från olika kommuner och som man ville se som prioriterade från regionen. Det jag förde in som högsta prioritet från Uppsala var fyrspåret, och det kom med på regionens prioriteringslista. Alliansregeringen gick dock aldrig att övertyga, men med Miljöpartiet i regering händer det! Nu återstår det faktiska järnvägsbygget, många år kvar innan spåren är på plats.

Fagert tal stärker inte kulturens förutsättningar

Har nu två dagar i rad tvingats påtala de nedskärningar KD gör inom kulturbudgeten i förhållande till regeringens nivå, eftersom man inte vill låtsas om den egna politiken i debatten. Föreslå gärna vilken budgetnivå som helst, men stå för den egna politiken!

Nu heter det först att allt inte är pengar. Visst, men vackra ord kan vi alla säga, politik är ekonomiska prioriteringar, och kulturens förutsättningar förbättras inte av fagert tal. När jag påtalar detta och visar på de nedskärningar KD gör inom kulturpolitiken anklagas jag för att räkna fel. Så bra att då ha utmärkelsen bäst på matte i riksdagen att falla tillbaka på… även om de flesta inser att 375mkr är mer än 25 mkr!

Blev ej sista duellen…

Skrev igår att Heby bibliotek var sista anhalten för den debatturne som jag och Solveig Zander (C) genomfört. Blir dock en till – i Sala – då en i publiken efteråt bjöd in oss till Sala. Bättre betyg går inte att få än att någon önskar fortsättning…

Miljöfrågor var förstås i fokus igår, och vi kan konstatera att både MP och C har viktiga roller i förhållande till Socialdemokraterna respektive Moderaterna här. Men jag menar att Miljöpartiet varit mer framgångsrika i uppgörelser med S än vad Centerpartiet varit i förhandlingar med M. Förbud mot uranbrytning är en tydlig sådan fråga. Både C och MP har drivit det länge, men C har aldrig lyckats få med M på saken, vilket MP däremot lyckats få S med på – varför MP i regering gjort att riksdagen kunnat fatta beslut om att förbjuda uranbrytning.

 

 

Sista duellen mot Solveig Zander (C)

Med ett rykande färskt valmanifest efter helgens kongress ska jag ikväll ha sista duellen mot Solveig Zander (C). Denna gång på biblioteket i Heby, kl. 18. Börjar ju kunna Centerns svagheter i miljöpolitiken vid det här laget, men förhoppningsvis omprövar C ställningstagandet i frågor man hamnat hopplöst fel. Antibiotikaskatt på kött borde vare en sådan fråga. Det är ju inte bara en politik för att hantera problemet med antibiotikaresistens, men också något som gynnar det svenska lantbruket, vars konkurrensfördelar mot billigt importerat kött stärks. En annan fråga med sådana dubbla vinster är att flytta fram målåret för bränslebytet till 2030, som inte bara minskar koldioxidutsläppen, men också gynnar de gröna näringarna, dvs förutsättningarna att producera biodrivmedel, vilket borde vara en hjärtefråga för C. Med tanke på att så många miljöpolitiska reformer också har andra positiva effekter är det förbryllande att det bara är miljöpartiet som går från ord till handling i miljöpolitiken på riktigt.

Kongress för hoppfulla

Även om en kongressdag återstår törs jag utnämna årets kongress till den mest positiva på fyra år. Mediebilden om krisande parti, och om stridigheter kring fortsatt regeringssamverkan eller inte är det ingen på plats i Västerås som känner igen sig i. Men har man bestämt sig för en inriktning kan det vara svårt att anpassa sig till verkligheten…

Extra skoj förstås att idag presentera ett rykande färskt kulturprogram. Det har tagit lång tid att få fram, men att döma av mottagandet vid det seminarium som jag, Alice Bah Kuhnke och Karin Thomasson höll idag har det landat rätt i partiet.

Kulturskoledebatt utan svar från M

Så var kulturskoledebatten avslutad, och klockan 16 går vi till votering. Moderaten Cecilia Magnusson försökte trolla debatten med helt verklighetsfrånvänd argumentation, men också genom att föra in stickspår som hon inte tar konsekvenserna av. Bland annat menade hon att stöd till kulturskolan skulle kanaliseras via kultursamverkansmodellen istället. Då kan man ju fråga sig varför moderaterna inte har ett sådant förslag i sin budgetmotion. Kanske för att andra moderater inser att man ju då inte skulle nå kommunala kulturskolor i Stockholms län, eftersom Stockholm inte är en del av kultursamverkansmodellen? Även om Magnusson inte är mycket för statsbidrag som går till verksamhet i Stockholms stad kan man undra varför hon vill förmena kulturskolor i andra kommuner i länet möjligheten?

Förbryllande är att Magnussons vidhåller sina påståenden om statlig styrning även i dagens debatt, man kunde ju annars tro att hon skulle ha nyanserat sig efter att rektorn för Stockholms musikpedagogiska institut gått ut i en artikel i Svenska dagbladet och totalsågat Magnussons argumentation, uppmanat henne att läsa på om Kulturskolerådets stadgar och ändamål och inse hur uppdraget vore malplacerat i en intresseförening med kommunerna som medlemmar. Eftersom inte Magnusson tycks ha läst artikeln försökte jag ge henne en kopia efter debatten, men den ville hon inte ha.

Jag måste säga att så här mot slutet av mandatperioden trodde jag att SD-motionen om samverkan mellan scouterna och försvarsmakten, där SD inte bekymrat sig om att efterhöra med scouterna om vad man ansåg om saken, skulle toppa listan över konstigheter som kulturutskottet behandlat. Men jag får medge att moderaterna har toppat det när man går fram med förslaget att kulturskolerådet ska åläggas ansvar att stärka kulturskolan, och samtidigt inte vill medverka till dialog med kulturskolerådet om saken. Det är inte att bedriva seriös politik!