1003 beviljade klimatkliv

Idag fattade Naturvårdsverket beslut om den 1 003:e klimatåtgärden inom ramen för Klimatklivet. Men det som försås gjort dessa stöd möjliga är förstås den rödgröna budgeten som riksdagen klubbat. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt klimatarbete genom stöd till klimatinvesteringar. I Uppsala län har 33 projekt beviljats stöd. Denna gång elbilsladdning Gränby sportfält, tankställe HVO i Sala, elbilsladdning på McDonalds i Enköping, arbetsplatsladdning för elbil på Rexel, energikonvertering till biobränsle på Böta kvarn och  elbilsladdning Q-park. Satsningar ska samtidigt smatchas med minst 50 procents medfinansiering.

Blomstrande Malmö

Kulturutskottet har idag varit på studiebesök i Malmö och bland annat besökt Malmö Live Konserthus, Skånes dansteater, Skåneidrrotten och Form- och designcenter. Det vi fått se är blomstrande verksamheter och, tvärt emot så mycket medierapportering, ett Malmö som lever upp tack vare de flyktingar som kommit. Trots det lyfter Region Skåne fram att man har problem med en tilltagande främlingsfientlighet.

Lagrådsremiss om färre undantag i antidiskrimineringslagen nu ute

Glädjen över antidiskrimineringslagen har smolkats över de vidlyftiga undantagen. En fråga jag därför drev i valrörelsen 2014 var att få en mer kraftfull lag. Ett stort steg i den riktningen togs idag med en lagrådsremiss om att företag med färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster också kommer att omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Istället för ett generellt undantag beaktas enligt förslaget mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder istället i varje enskilt fall. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Klimatlag klubbad!

Det är sannerligen inte varje dag som vi efter votering samlas för att skåla (i alkoholfritt) för en ny lag. Men det har vi precis gjort efter det att riksdagen röstat ja till klimatlagen! Den innehåller världens mest ambitiösa klimatmål, och är väldigt politiskt stabil då samtliga partier utom SD står bakom lagen. Konkret innebär lagen att varje regering har en skyldighet att föra en aktiv klimatpolitik. Miljöpartiets största och viktigaste vallöfte har nu blivit verklighet.

Mjukare regelverk för presstöd kan göra att vi slipper beslut som går emot grundtanken med stödet

Frågan om presstöd till Alingsås tidning har varit en långkörare i Medievärldens debattsida. Måste säga att Anette Novak formulerar sig väldigt bra kring principfrågorna i sin replik. Dagens väldigt matematiska system var utmärkt i en tid när både en tidning och dess innehåll och reklammarknaden var enkla att definiera. I dagens medielandskap är förhållandena helt annorlunda, varför tidningar som egentligen träffas av lagstiftarens ambition med presstödet – att skapa förutsättningar för en mångfald nyhetsförmedlare – ändå faller utanför regelverket. Medieutredningens förslag till stödsystem kan lösa den problematiken.

Fake news om medieutredningen

Det har sedan i lördags spekulerats vitt och brett i public service om att medieutredningens förslag åker i papperskorgen. Det är ”fake news”. Arbetet med vilka delar av utredningen som kan gå vidare i kommande proposition går vidare, och det sk demokratikriteriet är inte avfärdat, även om remissinstanser talar både för och emot. Att även seriösa nyhetsförmedlare går vilse i egna spekulationer är om inte annat ett bevis för att det är viktigt med en mångfald av nyhetsförmdelare, och att medieutredningens förslag därför är viktiga. Kanske det man vill påvisa?

Taggad för folkomröstningsvalrörelse i Östhammar

Uppsalabänken har idag genomfört en studieresa i länet tillsammans med landshövdingen och representanter från länstyrelsen. Historia, nutid och framtid. Historia i form av besök på Österbybruk herrgårdsomrpde. Nutid i form av möten med STUNS och UIC utifrån arbetet att omvandla forskning till företagsamhet, där OssDsign fick exemplifiera hur forskning från Uppsala universitet snabbt utvecklats till världsledande verksamhet. Framtid i form av besök på SKBs anläggning i Formark, med diskussion om bland annat förutsättningarna inför den kommunala folkomröstningen i Östhammar i mars 2018 om huruvida kommunen ska säga ja eller nej till kärnavfallsförvaret. SKB menar att fjärde generationens kärnkraft ligger 20-30 år bort, så med det uppdrag man har menar man att någon variant att inte gå in i ett slutförvar utan istället behålla tillgänglighet till avfallet inte är intressant. Själv blir jag taggad att hjälpa till i valrörelsen inför folkomröstningen!