C ångrar sig om utsläppsrättsförsäljning

Vid min och Solveig Zanders första debatt i vår länsturne kritiserade jag alliansregeringen för att de sålde ut de svenska överskotten av utsläppsrätter, med resultat att ansträngningar för att minska utsläppen i Sverige blev till utsläpp i andra länder. Till svar fick jag en motivering som framstod som obegriplig. Vid vår andra debatt i förra veckan var Zander snabb med att säga att utförsäljningen av utsläppsrätter inte var så lyckad politik, och att man ska erkänna när något inte blev bra. Idag erkänner centerpartiet som parti att man ångrar försäljningen. Gott så. Men vad skulle hända i en alliansregering med moderater som inte ser klimatfrågan som prioriterad? Förnyad försäljning?

Annonser

Ytterligare stärkt biografstöd i vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten är i regel en stram historia, men några försärkningar av det som redan är den starkaste kulturbudgeten någonsin blir det. Biografstödet höjs från 25 mkr till 40 mkr. Då de ökade momskostnaderna för landsbygdsbiograferna beräknats uppgå till 20 mkr innebär det i praktiken 2 kr tillbaka för varje momskrona. Att en ny biograf slår upp portarna i Östhammar under året står redan klart, förhoppningsvis kan dagens budgetbesked få ytterligare fler att tordas gå mot strömmen. Under alliansens regeringsår försvann 1/3 av landets biografer, från ca 600 år 2006 till ca 400 år 2014. Den trenden torde i alla fall nu brytas helt!

Ny utredning av mediegrundlagarna…

Efter att SD hoppat av förslaget om att begränsa möjligheten att lägga upp offentligt tillgängliga register över känsliga personuppgifter har jag funderat på huruvida M skulle ansluta till den vulägara beskrivning av effekterna som spridits, och haka på SD i att kritisera regeringen. Lyckligtvis gör man inte det. Andreas Norlen (M) förklarar istället att M tog initiativ till utredningen, stod bakom dess förslag, men att man nu vill se en ny utredning, då det är komplexa frågeställningar. Hedersamt att M inte slår mynt av drevet utan är tydliga med att det handlar om ett steg tillbaka från partiet. Avvägningen mellan integritet och tryckfrihet är inte enkel, och grundlagar ska ha brett stöd i riksdagen när de antas, så nu kan vi se fram emot att frågan dras i en ny utredning.

Kulturskolepengar blev dansundervisning i Tierps kransorter

Gjorde igår ett studiebesök på kulturskolan i Tierp och den bild alliansen försöker sätta om att det statliga anslaget till kulturskolan innebär statlig styrning motsades kraftfullt. Tierp utnyttjar statsbidraget till att hålla dansundervisning i fem kransorter efter att ha undersökt vilka behov som finns. Med egen finansiering går man nu vidare och mer en halverar terminsavgiften från 650 kr till 300 kr. UNT skriver mer om mitt besök här.