Döda poeters SD

Skriver tillsammans med Karin Thomasson i UNT om SDs kulturpolitik. Att SDs kulturpolitik inriktas på det man definierar som svensk kultur var ingen överraskning. Men det räcker inte att vara svensk, det är kulturarvet som SD fokuserar på, en bra konstnär är en död konstnär – samtidskonst är tydligen skrämmande. Men SD missar att dagens kulturyttringar är morgondagens kulturarv.

Alliansen rädda för etiska placeringar

Alliansen vägrade igår att överlägga om pensionssystemet med MP med vid förhandlingsbordet. Därmed går man mot själva poängen med breda politiska överenskommelser satta att hålla över tid och regeringsskiften. Men även ur ett kortsiktigt politiskt perspektiv är agerandet ologiskt. För att det över huvud taget ska komma fram en proposition krävs att regeringen beslutar så, och en förhandling mellan enbart alliansen och S skulle därmed innebära att MP som regeringspart kommer in i ett senare skede, vilket i praktiken kan gynna MP eftersom MP-ministrarna då kan addera sina krav till ett i övrigt redan färdigförhandlat resultat. Det alliansen vill uppnå är förstås att framatälla regeringen som svag. Men man signalerar samtidigt att man inte tror sig kunna hantera MPs krav vid ett förhandlingsbord. Månne tror man sig inte kunna argumentera mot MPs inriktning att placera pensionspengar inte bara så att de ger avkastning, men också så att de gör samhällsnytta. De senaste åren har synen på möjligheterna vid placeringar utvecklats från att handla om att välja bort de värsta avvarterna, så som vapen- och tobaksindustrin, till att aktivt välja de branscher som bidrar till en hållbar utveckling, så som förnybar energi. Att alliansen inte har argument mot en sådan inriktning är självklart, men frågan är varför man då håller emot?

Kulturministern aviserar förändringar av presstödsförordningen

Vid dagens frågestund i riksdagen aviserade kulturministern att departementet arbetar vidare med förändrigar av presstödet utifrån de förändringsförslag som den parlamentariskt tillsatta presstödsutredningen presenterade under förra mandatperioden. Mot bakgrund av den breda politiska enigheten i utredningen var det förvånande att alliansregeringen, utan att egentligen motivera varför, la förslagen i papperskorgen. Utomordentligt bra att regeringsskiftet inneburit att frågan fått nytt liv.

Dags för en länsteater också i Uppsala?

De senaste veckorna har jag haft träffar md en strid ström av representanter från olika delar av kultursverige. Idag var turen kommen till länsteatrarna. Länsteater finns i stort sett i hela Sverige. Ett undantag är Uppsala län, där Uppsala kommun står som huvudman för Uppsala stadsteater, efter en decennier gammal uppdelning där landstinget fick eget ansvar för musiken (länsmusiken) och Upplandsmuseet och kommunen å andra sidan renodlat ansvaret för teatern. Dags att bryta den principen och bredda teaterns uppdrag? Från länsteatrarna fick jag också en anekdot om Winston Churchills svar när det under andra världskriget restes krav på minskade anslag till kulturen för att kunna öka anslaget till försvaret: ”vad är det då vi har kvar att försvara?”

Rättelse om koldioxidskatten

Vi var nog många som undrade vad som var på gång när DN. skrev att MP diskuterade att släppa frågan om en höjning av koldioxidskatten. Skönt att höra vid dagens riksdagsgruppmöte att Karin Svensson Smith var felciterad! Koldioxidskatthöjningen är och förblir en av de viktigaste instrumenten för att faktiskt minska utsläppen!

Rundvandring i skogen runt Vattholma

Har under förmiddagen varit på rundvandring skogen utanför Vattholma med skogsförvaltare på fastighetsverket och representanter för civilsamhället. Fick en positiv känsla av att man från fastighetsverket är måna att lyssna till ortsbefolkningens åsikter kring vilka områden som bör bevaras, men det återstår att se om de verkligen kommer anpassa de avverkningsplaner som utarbetats till den dialog som nu förs.