Annan kultur i utbildningsutskottet

Har nu dövat ett dåligt samvete och för första gången kunnat vara med vid Utbildningsutskottets sammanträde, där jag är ersättare. Annars krockar mötestiderna mellan Kulturutskottet och utbildningsutskottet konsekvent. Kan konststera att det inte, förstås, bara är olika sakfrågor i utskotten, men också helt olika möteskultur. Förvånar att formaliteterna likriktas, men det är förstås utmärkt att varje utskott kan utveckla sina egna arbetsformer.

Annonser

Utvärdering av samverkansmodellen

Kulturutskottet utsåg igår en grupp som ska utvärdera kultursamverkansmodellen, med en representant från varje parti (där vänstern dock avböjde att ingå). Konsekvenserna av de nedskärningar av det regionala kulturbidraget som alliansen och SD drev igenom börjar nu klarna, men från alliansens sida var det nog mest ett misstag, varför en återställare knappast bör möta något hinder. Dock räcker det inte med en återställare, det regionala kulturbidraget måste öka, vilket jag skriver mer om i UNT.

Och en mycket enkel – vapenhandel till diktaturer

Lyckligtvis är inte alla frågor lika svåra som den jag skrev om igår. En aktuell fråga som är mycket enkel är principen att Sverige inte ska förse diktaturer med vapen. Lika självklart som att inte ge tändstickor till pyromaner. Om vi nu har en möjlighet att i maj omförhandla vapenavtalet med Saudiarabien måste vi förstås gripa det tillfället!

Den svåraste frågan!

Har haft en dragning av SKB under dagen kring processen med slutförvar för använt kärnbränsle. Många frågor återstår att lösa för hur vi säkerställer ett slutförvar som klarar påfrestningar över geologiska tidsåldrar, istider, och katastrofer av digniteten meteoritnedslag av Siljans storlek. Hur hanteras informationsöverföring över hundratusen år så att avfallet både kan undvikas och tillgängliggöras? Och det utan att det riskerar att hamna i fel händer!? Men bland alla frågor finns också några säkra svar. Det är upp till oss som lever nu att ta ansvar för att fatta beslut om slutförvar, och kärnkraften måste avvecklas för att inte vidare spä på ett redan gigantiskt problem.

Varför slå in öppna dörrar?

Nu har kulturutskottet landat i ett första motionsbetänkande. En bred majoritet mellan regeringspartierna och alliansen har uppnåtts, med reservationer från SD och V. Men det är inte så allvarliga reservationer, utan mest uppvisning i konsten att slå in öppna dörrar. SD markerar att man vill säkerställa stöd till nyckelharpan. Det stödet ges via Kulturrådet, och det finns vare sig skäl att tro att Kulturrådet skulle agera annorlunda 2015 än vad man gjort tidigare eller skäl för Riksdagen att ta över myndighetsutövningen. Vänstern reserverar sig till förmån för sina motioner inom bildkonsten, trots att ett arbete påbörjats på Kulturdepartementet kring frågorna. Det är klart att man kan vilja markera att frågan borde hanteras mer skyndsamt, men någon sakpolitisk skillnad föreligger inte mellan V och övriga partier. I en del finns dock en materiell skillnad – V vill kunna ålägga kommunerna att tillhandahålla lagliga måleriväggar, medan övriga partier anser att det är en kommunal fråga. På lokal nivå driver MP frågan om lagliga måleriväggar, men att ta över den processen nationellt i strid mot det kommunala självstyret är orimligt.