Gröna framsteg

Fyra kärnkraftsreaktorer avvecklas, vapenexporten till Saudiarabien avslutas, Ojnarskogen skyddas… Effekterna av Miljöpartiets regeringsmedverkan är påtaglig, och faktum är att många av de positva steg som nu tas inte hade varit möjliga om Miljöpartiet inte utgjorde en del av regeringen. Här finns gröna framsteg samlade.

Annonser